Disclaimer

LUIT.nl stelt de gepubliceerde inhoud met de grootst mogelijke zorg samen. Echter kan nooit 100% worden voorkomen dat een onjuistheid in één van de publicaties verschijnt. LUIT.nl streeft er in zo een geval naar, zo snel mogelijk de inhoud te corrigeren. Zij draagt echter geen verantwoording voor eventuele gevolgen met betrekking tot onjuiste content.