AGC app en website

De gasbesparingsapp is een interactief stukje gereedschap met achterliggende rekenmodule om de bepasting van kubieke meters gas te berekenen aan de hand van diverse glaseigenschappen. De in ontwikkeling zijnde website is bedoeld voor de glaskeuze op basis van materialen en brandwerendheid.

spijker-overzicht

De overzichtspagina van de website omvat alle glassoorten en eigenschappen die op basis van meerdere keuzecriteria geschikt zijn bevonden. Daarachter worden aanvullende instructies voor installatie en normeringen weergegeven.

De vormgeving is nog in ontwikkeling.

spijker-invoer

Het invoerscherm is gebaseerd op alle aangemaakt velden, die nodig zijn om de berekening te kunnen maken. Achterliggend een stukje maatwerksoftware voor het maken van de 'sommen' om tot de selectie te kunnen komen.

agc-app

De gasbesparingsapp is qua layout ontworpen door Spijker & Co. De achterliggende techniek om de sommen te maken is door LUIT.nl gerealiseerd.