Print is nog lang niet dood: brievenbus steeds voller

Natuurlijk neem het aandeel print in de algehele content distributie af. Er is immers steeds meer content te distribueren en het aantal kanalen daarvoor is steeds diverser geworden. Print daalt in zowel relatieve- als absolute zin ten opzichte van alle andere kanalen, maar de consument merkt daar thuis nog weinig van. Print speelt nog een dominante rol in aanbiedingen voor de retail sector.

Lees meer