Website stripdown: cmbo.nl

Alleen een nieuwe look&feel zou voor kennisvereniging CMBO niet genoeg zijn. De ‘core business’ van de kennisvereniging in de mediabranche is gericht op het organiseren van events. Dat was de basis van de ‘verbouwing’. En natuurlijk mocht de site na pakweg 10 jaar ook wel eens qua look&feel worden aangepakt.

CMBO is de kennisvereniging voor media productiebedrijven

LUIT.nl is gespecialiseerd in web bedrijfsapplicaties die effectief hun werk doen

Natuurlijk ligt het dan voor de hand om voor één van de bekende plug-ins te kiezen met een aantal standaard voorzieningen. Op zichzelf niets mis met deze plug-ins, maar echt maatwerk is er niet mee te maken. Op de oude CMBO website werd gebruik gemaakt van de zogenaamde Events Manager. Maar de toegevoegde waarde in de vorm van het promoten van de sprekers op CMBO events en de daaraan gekoppelde presentaties was te gering.

Inmiddels is onze deskundigheid om op basis van open standaarden eigen maatwerk routines te maken fors toegenomen. Met ons basis framework kunnen we vrijwel alles ontwikkelingen in vorm en functionaliteit die de opdrachtgevers van ons wensen. Zo ook voor het CMBO.

De events module moest drie gekoppelde aspecten bevatten met elk voldoende eigen identiteit: events, sprekers en presentaties. Een vierde koppeling met event locaties speelde vooral functioneel een rol. CMBO gaf de volgende aspecten mee in de opdrachtformulering:

  • meer witruimte (rust) in de gehele look&feel
  • website moet zekere mate van herkenbaarheid ten opzichte van vorige versie behouden (vooral inhoudelijk)
  • weblog functie laten vervallen, daar ‘nieuws’ wordt ingevuld door partners, o.a. printmedianieuws en blokboek.com
  • accent op events, met hoge mate van automatisering

Conditionele eigenschappen

Meer functionaliteit door te werken met conditionele eigenschappen versterkt de communicatieve kracht van zowel de inhoud, als het onderscheid tussen apparaten waarop die inhoud wordt geconsumeerd. Dat wordt al meteen duidelijk vanaf de zogenaamde events pagina, waar overzichten worden gegeven van komende- en voorgaande events.

In de bovenste tabel is de weergave van events gebaseerd op het eerstvolgende event als eerste, de rest daarop volgend. In de tweede tabel wordt het laatste voorgaande event als eerste getoond gevolgd door oudere events.

Events uit de eerste verschijnen na het event automatisch in de tweede. De conditie is dus opgebouwd rondom een controle van de event datum ten opzichte van de huidige datum. Dergelijke routines zijn noodzakelijk om bovenstaande weergave op basis van de klanten wens te kunnen invullen.

Een bijkomend aspect is het responsive gedrag van tabellen. De kolommen kruipen als het ware naar elkaar toe, zodra de beeldschermbreedte smaller wordt. Uiteindelijk verschijnt een ongewenste weergave vanwege de onvermijdelijke breedte van de inhoud.

Bovenstaande twee tabellen hebben beiden een alternatieve weergave gekregen voor kleine- en middelgrote schermen, die op basis van het breekpunt in pixels worden weergegeven. De oorspronkelijke tabel (alleen voor grote schermgroottes) wordt dan automatisch niet meer weergegeven.

Responsive weergave van de beide events tabellen

In deze weergave worden datum en lokatie van het event onder de naam van het event geplaatst. Daardoor krijgt de tabel weergave slechts 2 kolommen en kan derhalve in portrait modus worden weergegeven op de meeste smartphones en bepaalde tablets. De overige condities werken net zoals de normale weergave.

Gekoppelde inhoud

Events zijn gekoppeld aan sprekers, locaties en presentaties. De standaard events plug-ins zijn doorgaans alleen gericht op event overzichten en losse event pagina’s. In de oplossing voor CMBO dienden vooral de sprekers centraal te staan, samen met de presentaties. Een overzicht van alle sprekers tijdens alle mogelijke events laat juist de kracht van CMBO zien. En na de events spelen presentaties natuurlijk een belangrijke rol als ‘naslagwerken’ voor de bezoekers, al dan niet leden. De vorige website had een gesloten deel, de nieuwe versie is volledig open, juist om het lidmaatschap te bevorderen.

De event pagina koppelt alles

Natuurlijk dient elke event pagina alle details te bevatten. Dus sprekers, lokatie, inschrijfformulier en (indien beschikbaar) de uiteindelijke presentaties. Het formulier was ook maatwerk, gebouwd met een standaard oplossing, maar wel gekoppeld aan de achterliggende structuur die voor CMBO werd ontwikkeld. Juist dat onderscheid maakt een maatwerkoplossing zoveel mooier dan een standaard plug-in met over het algemeen een redelijk generiek oplossing voor wat betreft het inschrijvingsformulier. In het CMBO formulier wordt meteen een stukje marketing gedaan. Zo wordt gevraagd naar het al dan niet lid zijn van CMBO en of men zich wil inschrijven voor de nieuwsbrief. Uiteraard allemaal voorzien van de nodige privacy voorzichtigheid.

Heeft een event plaatsgevonden, dan verdwijnt automatisch het inschrijfformulier en worden (indien beschikbaar) de presentaties getoond. Mocht een locatie nog niet bekend zijn voor een event in de toekomst, wordt dat netjes gemeld. Dat geldt ook voor de al dan niet bekende sprekers voor een event. Met een klik op een spreker wordt een volledig profiel weergegeven en de eventuele events waaraan de spreker een bijdrage heeft geleverd. Alles naadloos aan elkaar gekoppeld.

Meer weten over maatwerk web bedrijfsapplicaties? Neem contact op met Peter Luit.