Het jaar 2018 in vogelvlucht

De laatste twee weken van het jaar zijn begonnen en voor we het weten staan de tellers weer op nu en is het 1 januari 2019. Tijd om even terug- en vooruit te kijken.

Printmedianieuws

Ruim een jaar geleden werd ik volledig eindverantwoordelijk voor de online titel printmedianieuws, nadat mijn collega Erik van Erp had aangegeven er na 4 jaar mee te willen stoppen. Hij was dat al na 2 en ook na 3 jaar  van plan, maar Erik had zoveel plezier in het werk rondom printmedianieuws, dat het 4 inspiratie volle jaren zijn geworden.

Inmiddels zijn we dus een jaar verder en samen met het team aan freelance auteurs verzorgen we dagelijkse de achtergronden, diepgang en analyses bij het nieuwe uit de print industrie.

Blokboek

Een belangrijke gebeurtenis was de start van de samenwerking met Blokboek.com. Een online titel in hetzelfde speelveld, maar redactioneel gezien wat breder gepositioneerd en vooral qua inhoud gericht op kort nieuws en inspiratie. Marco den Engelsman besloot in het najaar van 2018 te willen stoppen met zijn dagelijkse activiteiten voor Blokboek.com. Per 1 januari aanstaande neem ik de titel over. Marco blijft betrokken bij de verdere ontwikkeling van de commerciële kant.

LUIT.nl

Inmiddels begonnen zich ook hier duidelijker contouren af te tekenen met betrekking tot de juist marktbenadering rondom de online activiteiten binnen LUIT.nl. Inmiddels is zoveel duidelijk geworden dat de activiteiten van LUIT.nl meer en meer gericht zullen zijn op het ontwikkelen van bedrijfs webapplicaties die ook daadwerkelijk een doel moeten dienen binnen de in het bedrijf lopende processen.

Dat betekent dat LUIT.nl binnen de gevestigde standaarden meer en meer maatwerk zal gaan ontwikkelen om aan de steeds verder gaande doelen van bedrijven te kunnen voldoen. Naast de reguliere pagina’s en berichten zullen de webapplicaties qua inhoud meer en meer vanuit gestructureerde database omgevingen worden gevoed.

Ook passen we steeds vaker standaarden toe. Zowel op het gebied van templates als plug-ins binnen WordPress omgevingen maken we steeds bewuster de keuze te gaan voor bewezen reeksen standaard gereedschappen, waarmee we kunnen voldoen aan verreweg de meest vergaande eisen van onze opdrachtgevers. Met deze standaarden kunnen we onderscheiden door specialisme, goede contacten met de ontwikkelaars en dus optimale oplossingen voor onze opdrachtgevers.

2019

In 2019 zal dus veel werk te verzetten zijn voor beide online titels in het communicatie- en printmedia vakgebied. Dat betekent niet dat de activiteiten van LUIT.nl minder intensief zullen worden. Wel zal het aantal projecten afnemen, maar daar tegenover staan projecten met meer inspiratie en aandacht voor de opdrachtgevers.

Daarnaast twee eigen projecten, waarmee al in een start is gemaakt in het laatste kwartaal van dit jaar: printmediabanen en printmediatrainingen. het eerste project omvat een portal, waarin de gehele print industrie vacatures kan gaan plaatsen. het aanbod is nu versnipperd beschikbaar bij talloze spelers. Printmediabanen vervangt deze spelers niet, maar brengt de spelers, inclusief de werkzoekenden in een makkelijk te gebruiken portal samen. Het is de bedoeling dat het businessmodel en de achterliggende techniek in het tweede kwartaal van 2019 zullen worden gelanceerd.

Printmediatrainingen is een operationeel samenwerkingsverband met het Belgische VIGC, om hun aanbod op het gebied van trainingen in ons land aan te bieden, met name vanuit de redactie lokatie van printmedianieuws in Haarlem. Ook hiervoor zal een maatwerk website worden ontwikkeld met actueel aanbod, inschrijf mogelijkheden en mogelijk later een deelnemers community.

Samenwerking  en communicatie

Met plezier kijken we ook in 2019 uit naar het verder ontwikkelen en dus uitbouwen van alle mogelijke vormen van samenwerking. Met onze partners bij de online titels, met onze abonnees en natuurlijk met al onze klanten die online diensten afnemen.

Want alleen met samenwerking komen we verder. En daarbij natuurlijk de voorkeur elkaar in de ogen te kunnen kijken, elkaar te horen om elkaar goed te begrijpen. In tijden van online communicatie lijken we allemaal wel eens de menselijke kwalitatieve maat te vergeten, daar waar het gaat om de effectiviteit van communicatie. En dat terwijl we allemaal op de één  of andere manier in het ‘communicatie speelveld’ werkzaam zijn……….

Prettige feestdagen

Rest mij iedereen hele fijne en prettige feestdagen toe te wensen met gezien, familie en/of vrienden in de hoop op weg naar  een gezond, liefdevol en succesvol 2019 in alle opzichten!