Off-line leven verschraalt in zakelijke contacten

We verlangen steeds vaker naar ons weekend, waarin we nog echt mensen tegenkomen. Het ‘door-de-weekse-leven’ wordt steeds vaker beheersd door oppervlakkige on-line contacten. We verschuilen ons achter onze e-mails, achter onze oppervlakkige ‘140 karakters contacten’ en gaan allemaal ons eigen gang in een steeds groter wordend isolement. Of vergissen we ons?

Lees meer