‘Gesprek’ met Graficus (maar het werd nooit zo gepubliceerd….)

zie voor het resultaat Graficus 44

CMBO ging KVGO al voor in vernieuwend ‘branche-denken’

Door redactie Graficus

‘Laat ik meteen duidelijk maken, dat we een goede relatie hebben met het KVGO, we zijn er gehuisvest, en hebben onderling een aantal goede afspraken’. Maar CMBO voorzitter Peter Luit steekt niet onder stoelen of banken dat CMBO behoorlijke voorsprong heeft daar waar het gaat om progressief ‘branche-denken’. Een gesprek met een voorzitter die er nog niet aan denkt om zijn rol over te dragen aan een opvolger.

‘Wat vind jij dan van het KVGO initiatief om het ‘Communcatiehuis’ te gaan bouwen?’
‘Tja, ik was persoonlijk uitgenodigd om op het ‘start congres’ rondom dit initiatief aanwezig te zijn. En als dan op zo een moment blijkt dat uitgevers en drukkers heel weinig neiging tot synergie hebben, dan vraag ik mij oprecht af, of die koers wel de juiste is.’
‘Natuurlijk is het streven van KVGO, NUV en andere partijen een verschijnsel van deze tijd. Leden zoeken immers zelf ook verbreding, dus dat branche organisaties daarin mee gaan, is op zichzelf heel logisch.’

‘Wat doet het CMBO in dat opzicht?’
‘Wij hebben ons al enige jaren geleden gebogen over de vraag welke betekenis we in de toekomst zouden willen hebben. Natuurlijk moet je als vereniging primair de belangen van je eigen leden nooit uit het oog verliezen. Dat betekent dat je in je activiteiten programma altijd datgene moet blijven bieden, waar de leden naar vragen. En zo nu en dan bezoeken wij ook onze leden en vragen daar rechtstreeks naar. Maar daarnaast moet je eigenlijk sneller vernieuwen dan de branche zelf. En dat houdt in dat je contacten moet leggen met andere organisaties, die echt aanvullend en vernieuwend zijn.’

‘Hoe hebben jullie dat ingevuld?’
‘Ook voor ons zijn de magere jaren niet ongemerkt voorbij gegaan, ook wij hebben leden verloren door faillisementen en reorganisaties. Maar daarnaast hebben we vooral gekeken naar nieuwe bronnen van inkomsten. Autonoom groeien in betalende leden leek ons uitgesloten, natuurlijk moesten ook wij iets doen aan onze contributie, maar dat heeft een plafond. Wij hebben het vooral gezocht in dienstverlening richting andere branche-aanpalende organisaties. Zo voeren we de secretariaten voor IPAN (Interactive Professionals Associatie Nederland – ruim 450 leden), PIBN (Platform Internet Bureaus Nederland – een echte branche organisatie die het CMBO voor hen heeft opgezet), TSOC (Telecom Society) en het bekende IDP, waarmee me in onderhandeling zijn voor een volledige overname binnen CMBO. Voorts voeren we gesprekken met XPLOR (een fusie wordt niet uitgesloten) en de ‘Directors of Media’ – audio visuele bedrijven, waarmee we als het ware de gehele moderne crossmedia mix vertegenwoordigen.’

‘Hoe krijgen jullie dat met zo een klein bureau voor elkaar?’
‘Ja, we bereiken inmiddels zo een 3400 bedrijven, waarvan slechts een minderheid echt lid is van CMBO. De wet der getallen speelt ons wel in het nadeel, maar daar staat tegenover dat we met slimme web gebaseerde oplossingen onze doelgroep wel bereiken. Dat is vernieuwend denken. Lidmaatschap contributie, secretariaten en sponsorgelden vormen onze drie bronnen van inkomsten. Het bureau kan dat allemaal nog wel aan, ook al is de werkdruk hoog. Daarnaast hebben we een echt actief bestuurd, mensen die naast hun drukke dagelijkse praktijk, best veel dingen doen voor CMBO’.

‘Even terug naar het KVGO, deze vereniging heeft dus aanzienlijk meer ‘echte’ leden dan het CMBO, is het niet een vergelijk tussen een mug en een olifant?’
‘Ach, muggen zijn snel, maar ze worden wel eens dood geslagen, maar olifanten zijn log en tot weinig beweging bereid, maar een keuze zou ik niet willen maken….. Het is natuurlijk waar dat het KVGO onder Koekoek het goed doet bij bijvoorbeeld VNO-NCW, waar de getallen echt meetellen, wij betalen maar een schijntje om lid te zijn en mijn bestuurs lidmaatschap aldaar heeft natuurlijk niet echt een inhoudelijk invloed. Ik moet ook toegeven dat het ‘politiek bestuurlijke’ deel van VNO-NCW ons niet zo heel veel interesseert. We hebben bijvoorbeeld wel het Platform Creatieve Media opgericht, waarin een groot aantal branche organisaties (grappig, ook het KVGO) en een aantal grote mediabedrijven in vertegenwoordigd zijn. En vanwege het informele karakter zijn juist heel open gesprekken mogelijk omtrent relevante ontwikkelingen in aanpalende sectoren van de media communicatie industrie.’

‘Verschuiven jullie van traditionele branche organistie niet veel meer naar een kennis vereniging?’
‘Ja, dat karakter ontstaat meer en meer. Juist ook door de in aantocht zijnde ‘fusie’ met IDP en mogelijk XPLOR is het belang van inhoudelijke kennis erg groot. Alle ontwikkelingen, die we tegenwoordig wel eens iets te gemakkelijk verzamelen onder de term ‘crossmedia’ behoren tot onze portfolio, om het maar eens deftig te zeggen. En dus zijn we veel minder een echte branche organsatie in de klassieke betekenis van het woord. We merken ook een afschrikkende reactie wanneer we met nieuwe clubs praten, die staan zeer negatief tegenover die traditionele modellen, waarin bijvoorbeeld CAO’s nog een dominerende rol spelen.’

‘Jullie MediaCity congres van dit jaar was succesvol, kunnen we volgend jaar weer zoiets verwachten?’
‘Is zeker de bedoeling, Amsterdam RAI heeft het congres via haar bezoekers tijdens TINE/MacExpo een hoge waardering zien verdienen. De kosten waren echter te hoog. Volgend jaar moeten we een ander model gaan hanteren, wellicht met sponsors. De toegangsprijs was niet zozeer een probleem, maar toch merken we dat veel meer gratis bijeenkomsten en seminars toch makkelijker meer bezoekers trekken. Sponsors draaien dan op voor de kosten, echter wel in ruil voor veel uitstraling. Maar we willen wel vasthouden aan een kwalitatief goed en objectief programma, juist om die redenen kregen we dit jaar veel waardering.’

‘Het lijkt erop dat CMBO onder jouw ‘leiding’ behoorlijk aan het veranderen is….’
‘Nou, dat komt zeker niet alleen door mij hoor. Ik jaag misschien wel veel dingen aan, maar de dynamiek van de markt zelf, is de belangrijkste motor. Ik zie die dynamiek en vertaal deze slechts in mogelijkheden voor een moderne branche organisatie. Veel van de uitvoering wordt door anderen gedaan’.

‘Wanneer stop je?’
‘Hahaha, ik weet het niet, het aftreden van bestuursleden verloopt volgens een rooster, welke in de statuten van de vereniging is vastgelegd. Ik zal eens vragen wanneer ik weg moet.’