Juichen de uitgevers bij dalende oplages?

kranten.jpegVolgens het Haarlems Dagblad is de voorspelde teloorgang van betaalde kranten verder weg dan ooit. In de krant van donderdag 4 januari werd verslag gedaan van verschillende uitspraken die begin januari door verschillende topmensen van uitgeverijen werden gedaan.

Zo zei Jan Houwert volop vertrouwen te hebben in 2007, vooral ingegeven door de grote successen bij het nu in tabloid formaat gemaakte Eindhovens Dagblad. In februari gaan de overige Wegener titels over op tabloid. De verwachtingen zijn hoog gespannen. Het succes van tabloid is echter niet zozeer alleen het meer handzame formaat, maar ook het nieuwe readtionele format, waarbij de lezer vooral korte en duidelijke berichten krijgt voorgeschoteld. PCM meldde dat de oplagen voor een aantal van haar titels weer significant stijgen. Vooral NRC Next blijft een doorslaand succes te zijn, ook na de introductieperiode met goedkope proef abonnementen.

Volgens Piet Bakker van de Universiteit van Amsterdam – specialist op het gebied van dagbladen en gratis kranten – is de jubelstemming van de uitgevers overdreven. Zijn cijfers laten in het geheel geen redenen zien voor dit optimisme. Volgens hem neemt de bereidheid om een krant te lezen gewoon af en dat zet door, alle pogingen met formaten en nieuwe redactionele formules ten spijt.

Volgens zijn cijfers zijn de betaalde oplagen de afgelopen 10 jaar met zo een 14% gedaald. Daar doen succesjes als NRC Next en de opleving van het Eindhovens Dagblad weinig aan. Volgens Bakker heeft alleen de gratis krant toekomst. Gratis is natuurlijk een betrekkelijk begrip. De krant is alleen voor de eindgebruiker gratis, de kosten worden gedragen door de adverteerders. Die zijn er kennelijk om straks naast Spits en Metro nog een derde krant, De Pers, uit te gaan geven. De eerste twee hebben nu al een oplage in ons land van ruim 780.000 exemplaren.

In Denemarken worden de gratis kranten inmiddels al gewoon dagelijks gratis huis-aan-huis bezorgd. De verliezen voor de betaalde kranten waren meteen aanzienlijk. Volgens Bakker is het de vraag of Nederland dit voorbeeld zal gaan volgen. Maar naar zijn mening zullen vooral de regionale kranten de potentie tot lijfsbehoud bezitten. iemand die al 20 jaar een regionaal dagblad leest, zal dat niet zo heel gauw ruilen voor een gratis krant die maar toevallig ergens in een trein voor het oprapen ligt.

Wie wil de stellingen van Bakker verder beargumenteren of tegenspreken?

Bron: Haarlems Dagblad 4 januari 2007
Volledig bewerkt door: Peter Luit