Dagbladen scoren minder abonnees

Het Centraal Bureua voor de Statistiek heeft becijferd dat minder mensen een vast abonnement nemen op een landelijk- of rgeionaal dagblad. in 1997 kreeg nog ca. 62% van alle huishoudens één of meerdere dagelijkse kranten door de brievenbus gestoken. Nu ligt dat percentage op ca. 51%. Of het CBS rekening heeft gehouden met de huidige variabele abonnementen (zoals weekendabonnement op papier en op werkdagen de webversie), is onbekend.

De dalingen doen zich in alle typen huishoudens voor. Echtparen zonder kindren blijven nog het meest trouw aan de dagelijkse nieusvoorziening, daar daalde het percentage van 70% naar 63%.
Naast nog wat cijfers over autochtone en allochtone lezer was het vooral opvallend dat lezers in stedelijke gebieden veel vaker geen abonnement hebben. In slecht 39% van de stdelingen is sprake van een abonnement, terwijl 62% in niet-stedelijke gebieden een abonnement heeft.