Doe de Rabo Ondernemerstest

testrapport.png

Neem een keer de moeite voor het doorlopen van 111 vragen om je eigen persoonlijkheid te testen in je ‘ondernemer’ zijn. Dit zijn mijn resultaten. Wie geeft commentaar?

Prestatiegerichtheid
Succesvolle ondernemers zijn prestatiegericht. Dat wil zeggen: zij streven doelgericht naar een prestatie en gaan daarbij zonodig de strijd met anderen aan. Met hun zakelijke doel voor ogen werken ze met veel wilskracht en energie aan hun eigen bedrijf. Zij willen steeds meer presteren door alles zo goed mogelijk te doen en leggen de lat voor zichzelf steeds hoger. Ze willen zich onderscheiden. Die drijfveer komt van binnenuit. Niet-succesvolle ondernemers hebben geen sterke prestatiebehoefte of sterke wil om succes te hebben. Zij nemen sneller genoegen met minder.

Hoe zit dat bij Peter Luit?

Prestatiegerichtheid is bij jou een sterk punt

Je bent doelgericht en uit de doelen die je wil bereiken, haal jij jouw motivatie. Zonder doel komt er weinig uit jouw handen en presteer je ook slechter. Het stellen van doelen is voor jou een manier om iets goed te doen en het gevoel te krijgen dat je iets hebt waargemaakt en tot een goed einde hebt gebracht.

Daarnaast heb je een drang om te presteren en wil je graag succes hebben. Daartoe ga je de uitdaging aan met jezelf en wil je graag weten hoe goed je het hebt gedaan. Je neemt geen genoegen met minder. Je stelt hoge eisen aan jezelf en je probeert jezelf steeds weer te verbeteren. En eigenlijk heb je die opwinding ook nodig want als er niets op het spel staat, begin jij je al snel te vervelen.

Verder wil je graag beter zijn dan anderen. Je gaat dan ook de strijd aan met anderen om jezelf te kunnen bewijzen dat je beter bent.
Hoe kun je hier mee omgaan?

Je doelgerichtheid is sterk, maar het kan jou ook kortzichtig maken. Zorg voor goede en duidelijke feedback in hoeverre je je doel bereikt hebt zodat je ook van tijd tot tijd afstand kan nemen.

Je drang naar prestaties is hoog, maar door je te hechten aan het resultaat wordt het moeilijk om het ook eens los te laten. Je kunt dan zelfs drammerig zijn. Bedenk dat wat voor jou goed is, voor een ander al snel perfect is.

Je beschikt over competitiedrang. Ga de strijd met jezelf aan. Stel jezelf een uitdagend doel en probeer jezelf te overtreffen. Want waarom ga jij de strijd aan met anderen. Ben je bang dat anderen beter zijn dan jij? En dan nog?

Je eigen test doen? Bezoek dan de Rabo Ondernemerstest.