Microsoft zet in op ‘on-line’ applicaties

microsoft.pngNu het succes van on-line applicaties in vrijwel alle gelederen zichtbaar begint te worden, zet ook Microsoft in op dit fenomeen. Volgens topman Steve Ballmer zal het bedrijf ingrijpende veranderingen aanbrengen in de huidige business modellen voor de verkoop van software.

ballmer.jpgOf Microsoft het model van Google gaat volgen, is nog maar zeer de vraag. Google is wat betreft ‘advertenties’ al een stuk verder dan Microsoft en heeft derhalve andere inkomstenstromen in vergelijking tot Microsoft.

Het is echter wel opvallend dat ’s werelds grootste software ontwikkelaar keer op keer de boot afwacht ten aanzien van baanbrekende ontwikkelingen, terwijl anderen daar al successen in scoren. Anderzijds heeft het bedrijf wel bewezen, dat die ‘achterstand’ snel ingelopen kon worden. Zou het taktiek zijn?