Zou Microsoft de tablet markt echt kunnen veranderen?

Met de aankondiging van de ‘Surface’ gokt Microsoft op een vreemde combinatie van klanten. Enerzijds hoopt Steve Ballmer klanten bij Apple weg te halen, maar anderzijds gaat de Surface de concurrentie aan met de al bestaande klanten van Microsoft, die nu massaal Windows bij de software ontwikkelaar kopen voor de besturing van hun hardware, inmiddels veelal laptops.

• Onduidelijk of Google in dit segment nog rol van betekenis kan en zal gaan spelen
• Ook Windows Phone bleek geen iPhone killer…..

Is die spagaat waarin Microsoft zit te overbruggen? Als de Surface wereldwijd zo een groot succes wordt, dat de afhankelijkheid van de huidige hardware ontwikkelaars snel afneemt, dan maakt Microsoft wel degelijk een kans. De vraag is of Microsoft zelf wel zo sterk is en blijft in het ontwikkelen van hardware.

Apple is met de iPad en ook de iPhone echt niet meer beperkt tot de gadget liefhebber. Steeds vaker worden beide apparaten gezien in bedrijfsomgevingen. Vooral de iPad is al lang niet meer alleen het speeltje thuis. Ballmer moet dat signaal opgemerkt hebben en zette de aanval in. Maar hoe en of de Surface de markt gaat bewerken en/of bereiken is nog niet bekend. Het apparaatje gaat wat verder dan de iPad voor wat betreft het gemak van een toetsenbord. In de ‘hoes’ heeft Microsoft een ‘slim’ toetsenbord ingebouwd, waarmee de psychologische link richting een ‘gewone’ laptop kan worden gelegd. Hoe zullen de hardware ontwikkelaars, die nu nog WIndows bij Microsoft kopen, hierop reageren?

Het is een interessante ontwikkeling, die het vervolg lijkt op de zogenaamde ‘netbooks’ van een paar jaar geleden. Een toenmalige ontwikkeling gebaseerd op oude(re) technieken in zowel hard- als software. De iPad was twee jaar geleden de echte grote omschakeling. Tot nu toe hebben de alternatieven voor de iPad gebaseerd op Android per merknaam een nog te verwaarlozen marktaandeel. Zou Microsoft de eigen klanten kunnen overhalen om massaal tablets te gaan maken die dan wederom op een Windows gebaseerd besturingssysteem gaan draaien? In dat geval is de Surface slechts een aanzet tot innovatie door derden en zal Microsoft vooral een software ontwikkelaar blijven.