Televisie 2.0: welke integratie is wenselijk?

Er is veel te doen rondom de ontwikkeling van ‘Televisie 2.0’. Veel partijen hebben zo hun eigen belangen. De internetwereld, de kabelaars, de telco’s, de adverteerders, de contentaanbieders en de TV fabrikanten hebben allemaal zo hun eigen kijk op de integratie van het gebruik van het web achter en computer en de migratie van dat gebruik richting moderne televisie toestellen.

Dat bleek uit het deze week gehouden Crossmedia Café van Immovator is Hilversum. Er moet nogal wat werk verzet worden op alle mogelijke gebieden. Zo zijn kijkcijfers van digitale tv kanalen voor meerdere interpretaties vatbaar, ondanks de toename van het aantal aansluitingen in ons land. Ook de in de lift zijnde verkoopcijfers van ‘platte’ schermen geven nog gen eenduidig beeld van het daadwerkelijke gebruik van digitale kanalen ten opzichte van het analoge aanbod. Grootste uitdaging is het aantal kijkers per kanaal en de potentie van die kanalen om aantrekkelijk te zijn voor adverteerders.
Op de website van SKO worden sinds deze week voor het eerst cijfers getoond die representatief zouden moeten zijn voor de kijkdichtheid in digitale kanalen. Maar de cijfers zijn nog niet eenduidig interpreterbaar.

In 6 pitches werden vervolgens en aantal tools getoond waarmee onder andere de ’televisiekijker’ thuis het genot van integratie met het web kunnen vergroten. Daarnaast veel aandacht voor de EPG (Electronic Program Guide) om het aanbod meer te structureren. Ook het personaliseren van het aanbod stond centraal in diverse video-on-demand mogelijkheden. Tot slot ook de integratie met mobiel, waarbij vooral Ericsson opviel met en aantal toekomstige mogelijkheden om via je mobiel je eigen tv-kanaal op te zetten, samen met het interactieve gebruik door middel van bijvoorbeeld beeldtelfonie via de televisie.

Het ontbreekt nog aan standaarden op het gebied van integratie van het web met de web mogelijkheden van nieuwe televisie modellen. ‘Open IPTV’ wordt weliswaar ondersteund, maar vrijwel alle aanbieders interpreteren die standaard verschillend en willen zich toch vooral met eigen noviteiten onderscheiden ten opzichte van de concurrentie.

Qua gelinkt aanbod, zijn vooral sites als YouTube en Flickr interessant om filmpjes en foto’s op televisie toestellen te kunnen tonen. De businessmodellen zijn daar nog lang niet in alle gevallen voor klaar. Ook hier verkeert men in een ‘learning-by-doing’ stadium.

Het Crossmedia Café trok wederom een volle zaal, het aangeboden programma was aantrekkelijk, maar vrijwel alle sprekers verkeerden voor wat betreft de 2.0 ontwikkelingen qua cijfers nog in een behoudend 1.0 gevoel.