Koningin kritisch over gebruik sociale media gereedschappen

Koningin Beatrix was tijdens haar traditionele Kersttoespraak kritisch over de gevolgen van het gebruik van nieuwe vormen van communiceren. Volgens haar versterken deze middelen het gevoel van individualisering.

“We zijn geneigd van de ander weg te kijken en onze ogen en oren te sluiten voor de omgeving. Tegenwoordig zijn zelfs buren soms vreemden. Je spreekt elkaar zonder gesprek, je kijkt naar elkaar zonder de ander te zien. Mensen communiceren via snelle korte boodschapjes. (…) Persoonlijke vrijheid is los komen te staan van verbondenheid met de gemeenschap. Maar zonder enig ‘wij-gevoel’ wordt ons bestaan leeg. Met virtuele ontmoetingen is die leegte niet te vullen. Integendeel, afstanden worden juist vergroot.”

Het zijn niet de middelen, maar de mensen die de maatschappij individualiseren. Maar dat was al zo toen dorpsomroepers het nieuws verspreidden. Inzichten van mensen zijn altijd individueel gekleurd geweest, ook dat is niet veranderd, maar de mogelijkheid om juist die kleuring van meningen te delen, verrijkt onze samenleving. Natuurlijk is er ook ongewenst gedrag aanwezig binnen sociale medianetwerken, dat is niet anders dan het moeten aanhoren van een zinloos gesprek bij de koffie-automaat op het werk.
Twitter maakt het echter mogelijk aandacht te vragen voor zaken die ons via traditionele media niet of moeilijker bereiken. Gewone mensen zonder journalistieke achtergrond kunnen hun eigen waarheid verspreiden. En ook dat aspect is verrijkend. Juist die waarheid zijn de verhalen waar mensen op in willen gaan en de mens erachter willen leren kennen. En dat gebeurt ook. In onze vrije westerse wereld, maar ook in landen waar traditionele media worden bewaakt door democratie onvriendelijke regeringen.

Zie ook Jeroen Mirck en FrankWatching.