XML als basis van uitgeefproces voor crossmediale producties

Deze week werd ik geattendeerd op een alleraardigst artikel rondom de aanmaak van geschikte files voor eReaders. In dat artikel werd met nogal wat reacties gewezen op het inrichten van de juiste workflow voor dit nieuwe fenomeen, waar uitgevers – de één wel, de ander niet – hun nieuwe geld mee zouden kunnen gaan verdienen.

Lees meer