XML als basis van uitgeefproces voor crossmediale producties

ebook.pngDeze week werd ik geattendeerd op een alleraardigst artikel rondom de aanmaak van geschikte files voor eReaders. In dat artikel werd met nogal wat reacties gewezen op het inrichten van de juiste workflow voor dit nieuwe fenomeen, waar uitgevers – de één wel, de ander niet – hun nieuwe geld mee zouden kunnen gaan verdienen.

In het verlengde van dat artikel en verschillende bronnen op ereaders.nl, is het belangrijk te weten dat de verschillen in hard- en software, dataformats en DRM instellingen tussen al die apparaatjes groot zijn en daarin zal naar alle waarschijnlijk niet heel snel iets veranderen.

Een lastige positie voor uitgevers die hun content in eBook vorm willen verkopen naast print. Zijn ze niet bijna verplicht hun content te koppelen aan het ene of het andere apparaat, die al dan niet met reflowable PDF of ePub kan omgaan en al dan niet geen of meerdere DRM methoden ondersteunt?

Workflows inrichten is op zichzelf als lastig genoeg, laat staan binnen een crossmediale omgeving. Uitgevers hebben zeer uiteenlopende workflows. Daar waar de één XML al meteen bij aanvang van het proces omarmt om de verschillende inhouden en vormen meteen al (meta)structuur mee te geven, converteert de ander aangeleverde Word files pas aan het einde van het proces naar XML.

Veel heeft te maken met de keuze of de verschillende media producten parallel of sequentieel worden vervaardigd. Ook daarin verschillen uitgevers enorm. Geïntegreerde redacties hebben meer de neiging de verschillende crossmediale processen te parallelliseren, met verschillende doorloop- en productieijden. Het project management is dan centraal geleid.

Kleinere uitgevers hebben die capaciteit niet en zien zich genoodzaakt meerdere producten achter elkaar te maken, met over het algemeen hetzelfde team met meer brede dan diepe kennis van de afzonderlijke processen.

De productie van eBooks binnen het uitgeefproces is door veel variabelen nogal lastig, ondanks het feit dat wereldwijd het ene eBook na het andere verschijnt. Ik zou dus willen weten hoe die keten zich ontwikkelt. Zijn het de traditionele uitgevers die met man en macht een inhaalslag maken om deze services te kunnen uitvoeren? Of zijn het nieuwe bedrijven aan wie de uitgever dit soort taken outsourced? Net zoals zij dat doen met drukken. Dus ook de vraag of het maken van een eBook wel een taak is voor de uitgever. Maar welke uitgangspunten hanteren zij bij het maken van technische kuezes, die rondom eBooks wel moeten worden gemaakt, alvorens te gaan produceren?

Wie vervolgt hier de discussie?