Next2News innoveert avertentiemodel op nieuwssites

Next2News is een innovatief Amsterdams bedrijf, welke zich richt op het enerzijds vernieuwen van het advertentiemodel in de keten tussen adverteerder en uitgever en zich anderzijds richt op het vervangen van de traditionele meetmethoden, zoals die thans bij on-line adverteren worden toegepast.

Lees meer