Nieuwsmarkt ontvangt subsidie voor onderzoek on-line businessmodellen

Het jonge bedrijf Nieuwsmarkt uit Velsen ontvangt 48.000 euro subsidie van het Stimuleringsfonds voor de Pers voor het doen van onderzoek naar nieuwe on-line/mobiele business modellen in de media keten. Het onderzoek kijkt over de grenzen van uitgevers, adverteerders en media consumenten. Tevens zal een mobiele demo applicatie worden ontwikkeld om een geheel nieuw concept aan de markt te presenteren.

Lees meer