Nieuwsmarkt ontvangt subsidie voor onderzoek on-line businessmodellen

Het jonge bedrijf Nieuwsmarkt uit Velsen ontvangt 48.000 euro subsidie van het Stimuleringsfonds voor de Pers voor het doen van onderzoek naar nieuwe on-line/mobiele business modellen in de media keten. Het onderzoek kijkt over de grenzen van uitgevers, adverteerders en media consumenten. Tevens zal een mobiele demo applicatie worden ontwikkeld om een geheel nieuw concept aan de markt te presenteren.

Krantenbedrijven nog zeer afwachtend, tijdschriften uitgevers in niche segmenten staan te trappelen

nieuwsmarkt_190_90.pngPeter Luit, oprichter van Nieuwsmarkt: ‘We zijn heel blij met de erkenning van de noodzaak voor het doen van dit onderzoek. We merken dat veel uitgevers en adverteerders nog heel afhoudend en afwachtend zijn, daar waar het gaat om hun media consument meer controle te geven in enerzijds de door hun gewenste content en anderzijds de timing waarop ze die content ontvangen.’

Het Velsense bedrijf is nog geen jaar oud en heeft zich in het eerste jaar intensief bezig gehouden met het bestuderen van alle mogelijke alternatieve rekenmodellen, zoals die thans bestaan voor on-line content door uitgevers. Op basis daarvan is het idee ontstaan voor het ontwikkelen van een totaal nieuw concept. Centraal staat daarbij de volledige controle van content consumptie door de consument. Fred Wubbenhorst, de commerciële inspirator achter Nieuwsmarkt: ‘Met mobiele oplossingen denken wij de ontkoppeling tussen redactionele content en relevante commerciële content te kunnen realiseren. In al veel gesprekken met kranten- en tijdschriftenuitgevers toonden we al concept rekenmodellen waarin juist de uitgever als winnaar uit de bus komt. Maar ook de adverteerder hoeft niet meer alleen met hagel te schieten, maar kan meer gericht op profielbasis geïnteresseerde consumenten bereiken.’

Nieuwsmark wil het standaard patroon van meetsystemen voor on-line advertising ‘psychisch’ doorbreken door aandacht te vragen voor nieuwe inzichten. Luit: ‘Door vast te houden aan systemen van pakweg 10-15 jaar geleden, belemmeren uitgevers en adverteerders zich in het ontdekken van nieuwe modellen. Doordat uitgevers en adverteerders elkaar afrekenen middels raw impressions op CPM of hooguit CPC basis, blijft het marktmechanisme gebaseerd op bereik en veel minder op relevantie. Wij bekijken het geheel aan media kanalen – dus crossmediaal – en ontwikkelen vooral voor mobiel een geheel nieuwe beleving van gecombineerde relevante content van uitgevers en adverteerders onder controle van de consument.’