Wet op de vaste boekenprijs (Wvbp) ter discussie

Minister Plasterk wil een studie laten uitvoeren op de werking van de wet op de vaste boekeprijs op eBooks. Verschillende organisaties hebben al standpunten ingenomen, waaronder de KVB (Koninklijke Vereniging van het Boekenvak) en het NUV (Nederlands Uitgeversverbond).

Lees meer