Wet op de vaste boekenprijs (Wvbp) ter discussie

boek.jpgMinister Plasterk wil een studie laten uitvoeren op de werking van de wet op de vaste boekenprijs op eBooks. Verschillende organisaties hebben al standpunten ingenomen, waaronder de KVB (Koninklijke Vereniging van het Boekenvak) en het NUV (Nederlands Uitgeversverbond).

KVB is van mening dat de huidige effecten van eBooks nog geen duidelijkheid kunnen verschaffen of eBooks in de wet moeten worden opgenomen. De NUV is wel voor een vastgestelde prijs van eBooks in ons land. De wet is nog relatief jong – februari 2005 – maar voelt aan als een wet van enige eeuwen oud.

Aanvankelijk was de vaste prijs voor een boek vastgesteld op twee jaar, nu is dat één jaar en vallen bepaalde categoriën boeken niet onder de wet. Voor eBooks is tot op heden nog niets geregeld, de minister wil bekijken in hoeverre dit nu wel wenselijk en/of mogelijk is.

De minister heeft in een reactie aangegeven dat de huidige wet geen extreem positieve of negatieve effecten heeft gehad op de Nederlandse boekenmarkt. Hij baseert deze bewering op onderzoek van vele organisaties naar de Nederlandse boekenmarkt. In het stuk wordt opvallend weinig geschreven over eBooks. Er wordt hooguit gesproken over de noodzaak de markt van eBooks te onderzoeken en de effecten ervan op de werking van de wet.

irex_dr1000s.jpgDe effecten van op het web aanwezige winkels in binnen- en buitenland hebben inmiddels ook al geresulteerd in een uitspraak van de Rechtbank in Amsterdam. Daar werd onlangs uitgesproken dat een webwinkel op de Antillen toch onder we Wvbp valt, omdat de daar verkochte boeken vanuit Nederland aan de uiteindelijke klant werden geleverd. Bij eBooks zullen dergelijke rechtzaken dus kennelijk afhangen van de plek waar de server staat. Als eBooks in ons land onder de Wvbp gaan vallen, dan zullen de Nederlandse winkels hun servers heel gemakkelijk in het buitenland kunnen laten draaien om vervolgens hun eigen prijsstelling te kunnen realiseren.

Tot slot speelt er ook nog een discussie over de exacte definitie van een eBook. Tot nu toe wordt verondersteld dat ook en eBook een ISBN nummer toegekend moet krijgen om daadwerkelijk als boek onder de Wvbp te kunnen vallen. Ook dat zal weinigen weerhouden dat anders te doen.

Lees ook de visie rondom dit onderwerp bij eReaders.nl.
Definities: Commissariaat van de Media.