Kranten overleven in ‘crossmedia geweld’

wan.pngGeen extreem grote groeicijfers voor kranten, maar met 0,56% werd een nieuw record gevestigd van 439 miljoen exemplaren per dag. Dat cijfer presenteerde de World Newspaper Association tijdens het 57e World Newspaper Congress in Moskou.

Geconsolideerd over 5 jaar was de groei maar liefst 6%, cijfers die we binnen het totale media geweld niet zouden verwachten. De krant lijkt volgens velen behoorlijk onder druk te staan. De regionale cijfers laten wel veel verschillen zien. De grootste groei is in Azië terug te vinden, terwijl de cijfers in Europa grote verschillen laten zien in zowel oplagen als advertentie inkomsten. Toch is de totale oplagewinst over de laatste 5 jaar maar liefst 7,8% gegroeid tot 464 miljoen exemplaren als we ook de gratis dagbladen meetellen.

De advertentie inkomsten stegen voor de betaalde kranten het afgelopen jaar met maar liefst 5,7%, de grootste groei van de afgelopen 5 jaar. Naast de groeimarkten in India, China en Azië in zijn totale omvang, blijken Europa, Japan en de Verenigde Saten in zeer geringe omvang te krimpen. daardoor kon de Europese Unie over de afgelopen 5 jaar niet spreken van een succes, de krimp bedroeg over die gehele periode maar liefst 5,26%, maar die blijkt nu te ‘stabiliseren’ op ‘slechts’ een krimp van 0,61%. Alleen de gratis kranten groeiden het afgelopen jaar met 1,34%. Nederland verloor 3,67% in het afgelopen jaar, geen goed vooruitzicht in een verlies van 10,58% over de afgelopen 5 jaar. De verschillen in Europa zijn echter opvallend. Het zijn vooral de Oost Europese landen die groei vertonen.

Kranten blijken met een marktaandeel wereldwijd van 30,2% nog steeds op de tweede plaats te staan naast het advertentie medium televisie. WAN verwacht dat deze positie de komende jaren zal blijven gehandhaafd, ondanks de sterke groei van internet. Volgens WAN neemt vooral het totale volume toe. Opvallend tegenover de dalende oplagen in de Verenigde Staten, stegen daar de advertentie inkomsten met 1,51% het afgelopen jaar en met 7% over de afgelopen 5 jaar. Nederland verloor 1,6%.

Internet speelt een zeer belangrijke rol in het crossmediale beleid van veel krantenuitgevers. De groei in lezers bedroeg 8,71% in het jaar 2005, terwijl over de afgelopen 5 jaar een groei van maar liefst 200% werd bereikt. De groei in advertentie inkomsten bedroeg in 2005 24%. Het aantal websites nam met 20% toe.

Gratis kranten hebben een totale omvang van 179 titels wereldwijd met een oplage van 27,9 miljoen. Europa is koploper met 18,6 miljoen exemplaten per dag. Spanje kent het grootste aandeel gratis kranten, met maar liefst 51% van de totale markt.

Het aantal tabloid kranten valt mee, in 2005 stapten ‘slechts’ 28 kranten over op tabloid een totaal van 85 sinds 2001, op een totaal van 7700 betaalde titels wereldwijd. Inclusief de gratis kranten werden 7862 titels geteld. In Europa werd een daling van 1,2% genoteerd, terwijl Afrika, Zuid Amerika en Australië juist groeide in aantallen titels.

Samengevat laat Europa dus een lichte daling zien van 0,61 voor de oplage in betaald kranten, echter een stijging van 1,34% wanneer daar de gratis kranten worden meegeteld. Nederland vormt een uitzondering in de daling. Over de afgelopen 5 jaar verloor ons land maar liefst 10,58%, de grootste daling van geheel Europa. Maar daarmee is de krant volgens WAN zeker nog niet ten dode opgeschreven.