Crossmedia seminar/workshop bij MediaPlaza……

mediaplaza.pngIndira Reynaert en ik gaan samen een Masterclass Crossmedia verzorgen bij Media Plaza in Utrecht. Hoewel het onderwerp ons bindt denken wij allebei toch heel anders over het begrip na. Daarnaast benaderen wij crossmedia vanuit verschillende disciplines. Daar waar ik vooral kijk naar veranderende business processen kijkt Indira meer naar de organisatie van content binnen het crossmedia concept. Des te leuk en interessant om ons verhaal naast elkaar te zien en eens te kijken in welke mate onze denkwijze overlappen en of botsen.

Indira Reynaert: Crossmedia worden gezien als dé ideale strategie voor het efficiënt overbrengen van die boodschap aan de doelgroep. Maar of het benoemen van de term genoeg is om te begrijpen wat er mee te doen, is de vraag. Onduidelijkheid binnen het conceptingteam heeft als gevolg dat wij zoekende zijn in het ontwikkelen van crossmediale concepten en wij behoefte hebben aan basisprincipes van waaruit de juiste stappen gezet kunnen worden. Reynaert probeert aan de hand van mediatheorie – het crossmedia concept – te verklaren. Zij maakt onderscheid tussen twee vormen van crossmedia concepten: het afhankelijk concept en het onafhankelijk concept. Een derde concept wat vaak beschouwd wordt als crossmediaal, is het ‘entertainment supersytem’. Content, communicatie en storytelling vormen hierbij de basis.

Peter Luit benadert crossmedia vanuit een tweedimensionaal model, met langs deze ene as de media kanalen (print, on-line/mobiel en broad-, narow- en netcasting) en langs de andere as de media processen (concept/creatie, realisatie/productie en distributie/fulfillment). Binnen dat model zijn dan vervolgens uitspraken te doen over markten, middelen, methoden en mensen. Langs deze weg tracht Luit crossmedia neer te zetten als een (h)(v)erkenning van een (tijdelijke) beweging. Een beweging die echter wel slagkracht vraagt van de betrokken spelers in het media speelveld. Advertentiemodellen, businessmodellen en communicatiemodellen komen langzaam maar langzaam tot wasdom. Experimenten op crossmediaal gebied voeren momenteel de boventoon. Krantenbedrijven, uitgevers, omroepen en telecom bedrijven omarmen crossmedia, het midden- en kleinbedrijf neemt nog een afwachtende houding aan. Luit doet met zijn model een poging de beweging in kaart te brengen en van daaruit beslissingen te nemen die stuurbaar zijn.

Meer informatie over deze bijeenkomst vind je op de website van Media Plaza.