Bruto advertentiebestedingen in 2006 bijna €5,7 miljard

De bruto advertentiebestedingen voor producten en diensten in Nederland bedroegen in 2006 bijna € 5,7 miljard. Dat is een stijging van 3% in vergelijking met 2005. Op publiekstijdschriften na namen de bruto advertentiebestedingen in alle mediumtypen toe. Dit blijkt uit het Jaarboek Bruto Mediabestedingen dat Nielsen Media Research binnenkort publiceert.

nielsen.jpgNadat televisie in 2005 voor het eerst sinds jaren geen dubbelcijferige groei van de bruto advertentiebestedingen noteerde, bleef de groei in 2006 met 1% zelfs onder de groei van de totale advertentiebestedingen. Daarmee leverde het mediumtype marktaandeel in (-1,2%) waarvan met name de mediumtypen internet, ongeadresseerde brievenbusreclame en out of home profiteerden.

Van alle mediumtypen boekte internet de grootste groei (+36%) en kwam het uiteindelijk uit op bijna € 205 miljoen. Ongeadresseerde brievenbusreclame kwamen uit op ruim € 510 miljoen (+13%) en out of home zag de bruto advertentiebestedingen toenemen met 8% tot € 233 miljoen. Radio boekte dezelfde groei als in 2005 (+5%) en eindigde 2006 op bijna € 477 miljoen. Bioscopen beleefden een redelijk jaar: de bestedingen stegen met 2% tot € 17 miljoen.

Voor de dagbladen was 2006 het jaar van herstel van de bruto advertentiebestedingen. In 2005 was er nog sprake van een lichte daling van 2%, maar in 2006 namen de bestedingen toe met 1% tot € 768 miljoen. Alleen de publiekstijdschriften hadden het afgelopen jaar te maken met een daling van de bruto advertentiebestedingen (-2%) en kwamen uit op € 419 miljoen. Oorzaak voor de daling zijn de dalende advertentiebestedingen in met name opinie-, mannen-, jongeren- en computerbladen.
In de top 5 van grootste adverteerders veranderde niets in vergelijking met 2005. Unilever Home & Personal Care (€ 114 miljoen) en Unilever Foods (€ 100 miljoen) voeren respectievelijk als nummer 1 en 2 de ranglijst aan. KPN is derde met € 89 miljoen. Procter & Gamble (€ 77 miljoen) en L’Oréal (€ 59 miljoen) staan op de vierde en vijfde plaats.

De bruto advertentiebestedingen zijn gebaseerd op de registratie van advertenties van nationale producten en diensten (excl. lokale advertenties, personeels- en rubrieksadvertenties). Advertenties worden gewaardeerd tegen de geldende tariefkaarten van de betreffende media. Eventuele kortingen of speciale prijsafspraken worden buiten beschouwing gelaten. De werkelijke (= netto) advertentiebestedingen kunnen lager zijn.

Bron: Nielsen