Crossmedia Monitor 2006

cmmonitor.jpgiMMovator Cross Media Network, de Hogeschool INHOLLAND en TNO Innovatie en Ruimte hebben in 2006 uitvoerig onderzoek gedaan naar de aard en omvang van trends en ontwikkelingen in ICT en creatieve industrie. Dit onderzoek werd mogelijk gemaakt door financiële ondersteuning van het Projectbureau Regionaal Economisch Stimuleringsprogramma Gooi- en Vechtstreek, de Stichting Innovatie Alliantie en de Taskforce Innovatie Regio Utrecht. Daarnaast is de steun van de provincie Noord-Holland, als stakeholder van iMMovator, belangrijk geweest voor het slagen van het project.

Het resultaat daarvan is de Cross Media Monitor 2006, een monitor die vol staat met nieuwe kerncijfers over en de laatste ontwikkelingen in deze dynamische sector. Daarmee is de Monitor van belang voor bedrijfsleven, overheden en kennisinstituten bij de bepaling van hun op innovatie gerichte beleids- en bedrijfsstrategieën. De presentatie van de Cross Media Monitor zal plaatsvinden op vrijdag 23 februari van 11.00 tot 14.00 uur in de Media Academie op het MediaPark in Hilversum. Verschillende marktpartijen (bedrijfsleven en onderwijs) zullen dan ingaan op de belangrijkste ontwikkelingen binnen ICT en creatieve industrie en de kansen voor zowel de 10 grootste gemeenten als de totale Noordvleugel. Voor geïnteresseerden is nog een beperkt aantal plaatsen beschikbaar.

Voor meer informatie over de Cross Media Monitor kunt u contact opnemen met Hylke Tromp (hylke.tromp@immovator.nl en 06 5325 0235). De digitale versie van de Cross Media Monitor 2006 is vanaf vrijdag 23 februari te vinden op deze site. Hard copies zijn aan te vragen via e-mail ( info@immovator.nl) of telefoon (035 677 7507).

bron; iMMovator