Uitgevers kunnen niet zonder print

uaw2007.jpgNieuwe gratis uitgave ‘Uitgever aan het woord’

Volgens een recent onderzoek van KPMG blijven boeken en tijdschriften de belangrijkste bron van inkomsten voor de bestaande traditionele uitgevers. KPMG becijferde onder zo een 160 Nederlandse uitgevers dat pakweg 66% van de omzet nog steeds voor rekening komt van papier.

Opvallend is dat de meeste uitgevers niet verwachten dat de verhouding tussen print en on-line de komende 2 jaar sterk zal gaan veranderen. Wel verwachten zij dat door de totale omzetgroei van enkele procenten, de belangstelling voor nieuwe digitale varianten zal gaan toenemen.


Hoewel de bedrijven veel digitale producten aan hun assortiment toevoegen, slagen zij er niet in significante online omzet te genereren. Tweederde van de omzet van Nederlandse uitgevers komt nog altijd voor rekening van het traditionele boek en tijdschrift en de bedrijven verwachten dat hierin de komende twee jaar geen verandering zal optreden.

Hoewel digitale producten nog weinig omzet opleveren, verwachten de bedrijven dat het aantal online producten de komende twee jaar verder zal groeien. Vooral het aanbod van podcasting, e-books, printing on demand en gepersonaliseerde informatie zal volgens de uitgevers de komende twee jaar fors groeien.

Dit blijkt uit jaarlijks onderzoek van KPMG en Thaesis onder 160 Nederlandse uitgevers. Een beperkt aantal uitgevers slaagt er op dit moment in substantiële omzet te genereren uit online producten. Van de onderzochte uitgevers heeft 60% op dit moment minder dan 750.000 euro online omzet. Ruim 25% slaagt erin meer dan 750.000 euro om te zetten.

Volgens Rob Groot, segmentleider Media & Publishing bij KPMG, toont het onderzoek dat vooral kleine uitgevers voor hun bestaansrecht aangewezen blijven op het boek. Groot: “Deze bedrijven halen nog altijd 40% van hun omzet uit dit product, terwijl dit voor grote uitgevers iets meer dan 30% is. Alle uitgevers zien dit percentage overigens de komende twee jaar teruglopen in het voordeel van digitale producten. Middelgrote bedrijven verwachten de komende twee jaar relatief veel omzet van gepersonaliseerde informatie, terwijl de grote uitgevers veel heil zien in het aanbieden van informatie via de pda. Kleine uitgevers verwachten daarentegen forse groei in podcasting.”

Uit het onderzoek van KPMG blijkt dat er tussen de verschillende uitgevers aanzienlijke verschillen bestaan in het realiseren van de nieuwe ambities op uitgeefgebied. Groot: “Deze verschillen uiten zich vooral in de strategie voor de komende twee jaar. Waar grote en middelgrote uitgevers samenwerking in strategische allianties hoog op de agenda hebben staan, zien kleine uitgevers hier veel minder in. Ook per type uitgever zijn er opvallende verschillen. Vooral uitgevers van publiekstijdschriften denken dat het op het gebied van fusies en overnames onrustig zal blijven. De bedrijven voorzien de komende twee jaar een stijging in het aantal trasancties van 37 naar 67%. Daarnaast verwachten zij dat het aantal strategische allianties zal toenemen van 67% dit jaar tot 80% vin 2009.”

De meeste uitgevers blijken zoekmachines zoals Google niet langer als een vijand te beschouwen. Groot: “De helft van de uitgevers laat inmiddels content voor een deel ontsluiten door een zoekmachine. Naar verwachting zal binnen twee jaar 75% van de uitgevers hiertoe zijn overgegaan. Bijna één op de vier uitgevers bouwt bovendien momenteel aan eigen zoeksystemen, een percentage dat binnen twee jaar zal oplopen naar bijna 50%, een signaal dat de wens om gepersonaliseerde en gesegmenteerde content aan te bieden steeds concreter wordt.”

U kunt de publicatie ‘De uitgever aan het woord 2007’ bestellen, klik hier voor het bestelformulier.