Crossmediale direct marketing

crossdm2007.pngUit het jaarlijkse onderzoek van Copernica BV en ReclameWeek blijkt dat er bij bureaus steeds meer kennis is over crossmediale direct marketing. Reclame- en communicatiebureaus hebben het afgelopen jaar duidelijk meer kennis over de mogelijkheden opgedaan en bedrijven zijn bereid een groter deel van hun budget in crossmediale activiteiten te steken.

bron: Admanager

Kennisniveau
Ten opzichte van vorig jaar is het kennisniveau van crossmediale direct marketing toegenomen. Vooral het percentage bureaus dat haar kennis als ‘goed’ (30,9%) en ‘uitstekend’ (11,8%) waardeert is hoger dan vorig jaar (resp. 27,3% en 5,2%). Het aantal bureaus dat haar kennis als onvoldoende beoordeelt is nagenoeg gelijk gebleven (29,4% in 2007 tegen 31,2% in 2006).

Van de ondervraagde reclamebureaus krijgt 92,8% wel eens vragen over crossmediale direct marketing. Bij 15,9% is dit zelfs vaak het geval. Het is voor een bureau dus belangrijk om over voldoende kennis over dit onderwerp te beschikken.

Bureaus doen hun kennis nog steeds op via de dagelijks praktijk en publicaties (vakbladen, internet, dagbladen en boeken). Cases en bijeenkomsten worden hier nog minder vaak voor gebruikt. Het internet levert de beste informatie (waardering 7,4%, iets hoger dan vorig jaar), gevolgd door de dagelijks praktijk.

Ongeveer een kwart van de ondervraagden is bekend met interactieve marketingvormen zoals rss marketing, viral marketing, narrowcasting, MSN mesenger bots, advergaming, podcasting en zoekmachinemarketing. De overige bureaus geven aan weinig kennis te hebben van deze nieuwe marketingvormen.

Toekomstverwachting
Bureaus zien de toekomst van Cross DM rooskleurig in. Slechts 7,2% verwacht géén rol van betekenis te spelen op dit gebied richting haar opdrachtgevers. De komende drie jaar verwacht 85,5% van de bureaus dat crossmediale direct marketing intensiever ingezet wordt vanuit bureaus, dit is een stijging van 7% ten opzichte van vorig jaar. Ruim eenderde van de bureaus (36,5%) ziet een duidelijke verschuiving van traditionele media naar digitale media.

Voor de komende periode verwachten de bureaus het meeste van mobile marketing en community marketing. Ook zoekmachinemarketing handhaaft zich, net als vorig jaar, in de top drie (vorig jaar 1, nu 3). Rss marketing en MSN messengerbots worden door bureaus niet onvoorwaardelijk genoemd als ontwikkelingen om rekening mee te houden.

Onderzoeksopzet
Copernica BV en ReclameWeek hebben de bureaus gevraagd naar de bestedingen, mate van inzet en het kennisniveau van crossmediale direct marketing. In het totaal zijn er 871 reclame- en communicatiebureaus (met minimaal een bruto bureau-inkomen van 345.000 euro) benaderd voor deelname aan het onderzoek. In totaal hebben 79 bureaus deelgenomen aan het onderzoek. Copernica BV en ReclameWeek starten volgend voorjaar met Cross DM 2008.

Het onderzoeksrapport Cross DM 2007 is te downloaden via www.crossdm.nl.