Eindelijk algemeen akkoord CAO

De Nederlandse Dagblad Pers (NDP) is als laatste akkoord gegaan met een nieuwe CAO voor de grafische industrie. Dat gebeurde tijdens de Algemene Ledenvergadering op woensdag 12 september.

De looptijd van de nieuwe CAO is drie jaar. De loonkosten stijgen de komende drie jaar met 2,75% per jaar. Ook de reorganisatieregeling gaat op de schop. In het vervolg geeft het garantiefonds geen aanvulling meer bij een lager loon na een faillissement. Daarnaast hebben CAO-partijen afgesproken gezamenlijk onderzoek te doen naar de ontkoppeling van het administratief personeel in het dagbladbedrijf uit de grafimedia-CAO per 1 februari 2010.