PWC: Entertainment & Media Outlook towards 2013

Jaarlijks verschijnt van PriceWaterhouseCoopers de uitgave ‘Entertainment & Media Outlook’. De samenstellers zullen dit jaar behoorlijk wat extra werk hebben verzet om de gevolgen van de crisis in kaart te hebben kunnen brengen voor de media- en entertainmentbranche.

Lees meer

Richard van Hoorn heeft adviezen voor nieuwe KVGO voorzitter

Bedrijfseconomisch adviseur Richard van Hoorn nam in Graficus de ‘pen’ ter hand om de opvolger van KVGO voorzitter Klaas Koekkoek alvast was adviesjes mee te geven. Zinvol, dat zeker, maar de nieuwe voorzitter is ook niet meteen de beslisser van alle zaken die op hem afkomen. Ook het bestuur zal moeten mee-innoveren in denken, doen en handelen.

Lees meer

Na twee jaar weer een bezoek aan Macedonië

Afgelopen week bezocht ik na twee jaar wederom het printbedrijf Magnasken in Skopje, Macedonië. De eigenaar Ljupci Askilov heeft in de afgelopen wtee jaar flink geïnnnoveerd, maar in zijn algemeenheid blijft de grafische branche verstoken van kennis, kunde, leveranciers, service en een echte bracheorganisatie.

Lees meer

Rol voor Centraal Boekhuis rondom eBooks?

Het Centraal Boekhuis organiseerde tijdens de Frankfurter Buchmesse in oktober een brainstromsessie over eBooks. Veel belangstellng kwam van auteurs, uitgevers en boekverkopers. Partijen realiseren zich dat de opmars van eBooks de keten ingrijpend zal gaan veranderen.

Lees meer

Presentatie web-to-print voor ZSO

Vanmiddag geef ik een presentatie voor ZSO over de 2.0 beweging in de print branche. 2.0 is daar nog geen levensverleggende term, die massaal aanzet tot vernieuwing. Met web-to-print wordt invulling gegeven aan de print 2.0 beweging, een term, die de branche naar een nieuw imago zal brengen.

Lees meer

iMMovator Zomercafé over crossmediale ambities omroepen

Wanneer omroepen praten over crossmedia, gaat het doorgaans om de combinatie van bestaande radio en televisie, gecombineerd met (interactieve, user generated) audiovisuele websites/weblogs en mobiel. Maar ook print wordt als nieuw ‘oud medium’ ingezet om de juiste doelgroep(en) te bereiken.

Lees meer

RSDB verschaft duidelijkheid over overname

Drukkerijgroep RSDB wordt naar alle waarschijnlijkheid overgenomen door de Nederlandse investeringsmaatschappij Hombergh/De Pundert Group. Gisteren maakte RSDB bekend dat de overname zal gaan plaatsvinden tegen een indicatieve prijs van 40 euro.

Lees meer

CMBO ‘kiest’ Top 5 van Hardenberg

Binnenkort in GW Kennisvereniging CMBO deed tijdens Hardenberg een eerste poging om te komen tot de ‘Top 5 van Hardenberg’. Een forum bestaande uit Henk Gianotten, Erik Kruisselbrink, Jan Vroegop en Roelof Janssen speurden de beurs af voor noviteiten. De CMBO redactie wachtte in spanning af, welke producten de Top 5 zouden bereiken. Een beetje…

Lees meer

Consument kocht vorig voor 7 miljard euro on-line

De Nederlandse consument heeft volgens brancheorganisatie Thuiswinkel.org ruim 1,2 miljard euro meer uitgegeven via on-line bestellingen in vergelijking tot 2006. Daarmee lijkt het vertrouwen in on-line betalen enorm te zijn gestegen. Toch blijkt volgens onderzoek dat 3,5 miljoen mensen betalen via internet nog niet vertrouwen.

Lees meer

KVGO, Kenniscentrum GOC, NUV en TNO slaan plank behoorlijk mis

Met enige regelmaat word ik benaderd door studenten die op diverse niveaus media studies volgen. Vaak gaat het daarbij om studenten die aan het afstuderen zijn en dus een scriptie moeten schrijven. Een beetje hulp van buiten kunnen ze daarbij kennelijk in toenemende mate goed gebruiken. Opvallend vaak staat de term ‘crossmedia’ dan bovenaan het…

Lees meer

Eindelijk algemeen akkoord CAO

De Nederlandse Dagblad Pers (NDP) is als laatste akkoord gegaan met een nieuwe CAO voor de grafische industrie. Dat gebeurde tijdens de Algemene Ledenvergadering op woensdag 12 september. De looptijd van de nieuwe CAO is drie jaar. De loonkosten stijgen de komende drie jaar met 2,75% per jaar. Ook de reorganisatieregeling gaat op de schop.…

Lees meer

Crossmedia in Manila

Via Monique de Haas kwam ik op de weblog van Faye Martel uit Manila. De naam van de weblog ‘crossmediathoughts’ wierp bij mij de vraag op in hoeverre er in Manila al sprake zou zijn van crossmedia bewegingen. Enige jaren geleden bezocht ik Manila en had het genoegen een paar dagen ‘les’ te mogen geven…

Lees meer

CMBO/IDP bestuur brainstormt over media ontwikkelingen

Brainstorm ontsteeg het technologie niveau Eén keer per jaar komt het CMBO/IDP bestuur bijeen om een bepaald onderwerp onder de loep te nemen tijdens een brainstorm sessie. Vaak zijn dat bestuurlijke zaken die speciale aandacht verdienen, maar dit jaar kozen we voor een inhoudelijk onderwerp. Vooral Monique de Haas gaf tijdens de laatste bestuursvergadering de…

Lees meer

BSA wordt vriendelijker

De Business Software Alliance wordt door veel bedrijven ervaren als zeer bedreigend en vooral als ongewenste bezoekers. Een paar jaar geleden deed de ‘software politie’ ook ‘invallen’ in de grafische sector. Een nieuwe campagne is in voorbereiding.

Lees meer

Platform Creatieve Media

Gisteren kwam het Platform Creatieve Media van VNO-NCW bijeen. Het platform bestaat uit vertegenwoordigers van het totale medialandschap: het Ministerie van Economische Zaken, BNO, PIBN, CMBO, VEA, XPLOR, VNO-NCW, RTL Nederland, KVGO, NVPI, VPRA, Stichting Filmbelangen en Hogeschool Rotterdam. Doel is het veranderende medialandschap vooral te begrijpen vanuit het media consumptiegedrag van de consument. Het…

Lees meer

SYNC.nl

e-magazine over wetenschap, ondernemen en technologie van start Ik werk mee aan SYNC.nl Vijf internetondernemers presenteerden vandaag SYNC.nl, het fonkelnieuwe internetmagazine over wetenschap, ondernemen en technologie. SYNC is een online magazine voor mensen die interesse hebben in of werkzaam zijn op het snijvlak van wetenschap, ondernemen en technologie. Door de voortschrijdende technologie, staat wetenschap steeds…

Lees meer

Eerste gezamenlijke bijeenkomst CMBO en XPlor bij Xerox

Gisteren werd de aftrap gegeven voor een verdere samenwerking tussen CMBO en XPlor. De eerste verkennende gesprekken vanaf juni dit jaar hebben de ontwikkeling versneld. Het unieke karakter van beide verenigingen blijft behouden en voorlopig zullen ook beide besturen nog naast elkaar blijven functioneren. In de loop van volgend jaar worden volgende stappen verwacht. Wel al zijn gisteren alle XPlor leden van harte uitgenodigd om deel te nemen aan alle toekomstige CMBO bijeenkomsten.

Lees meer