Bijeenkomst over project management

Afgelopen dinsdagavond verzorgde ik een bijeenkomst over project management. Met 9 deelnemers werd het gehele speelveld van dit relatief onbkende fenomeen in onze branche behandeld.

Het was duidelijk niet de bedoeling Prince2 te promoten, een veel gebruikte methode, die het vooral goed(?) doet in grotere bedrijven met zeer complexe projecten en/of verander processen.

Er werd in aanvang vooral goed onderling overleg gevoerd over wat nu wel of niet een project is, en hoe zich dat verhoudt tot bijvoorbeeld gewoon werk in al dan niet grote hoeveelheden.

Vervolgens werd dat praktijk gevoel geprojecteerd op een aantal toepasbare flowcharts en een methode van 7 stappen, afkomstig uit de project management methode SDM (System Development Methodology), ooit ontwikkeld door PTT en Akzo. SDM is voor kleinere bedrijven in basis beter te hanteren dan Prince2 en resulteert sneller is de gewenste effecten.

Deze methode werd tijdens de bijeekomst nog verder verdiept door de afzonderlijke stappen in een matrix te plaatsen tegenover de vier bedrijfsvariabelen markten, middelen, mensen en methoden.

Op die manier werd een volledig werkbaar model verschaft, waarin de deelnemers zich prima konden vinden. In het laatste half uur definieerden velen zelf een project binnen het eigen bedrijf, welke geschikt zou kunnen zijn voor het toepassen van het geschetste model. Vooral JDF (Job Definition Format), procesbesturings technologie in de grafische branche, werd daarbij genoemd als mogelijk project door een aantal deelnemers.

In de komende maanden zal JDF in veel facetten in combinatie met project management in seminarvorm worden gepresenteerd door Richard van Hoorn en ondergetekende op verschillende lokaties in het land. De data zijn 9, 16 en 23 april. Meer informatie via Reina Kappert.