Innovatievouchers

De subsidieregeling innovatievouchers zal op 20 maart a.s. in werking treden en vanaf deze datum kunnen er weer innovatievouchers door ondernemers aangevraagd worden. Dit jaar staat Syntens wederom op het aanvraag formulier van SenterNovem vermeld om advies te geven: “Syntens kan u helpen bij het definiëren van uw kennisvraag en het vinden van een geschikte kennisinstelling”. 

Er zijn in 2008 wederom twee soorten innovatievouchers, 3000 kleine en 3000 grote innovatievouchers. De kleine vouchers vertegenwoordigen een waarde van maximaal 2500 euro. Grote vouchers zijn 7500 euro waard, met een eigen bijdrage van minimaal 1/3 deel van de projectkosten. De vouchers zijn twaalf maanden geldig. De regeling wordt nu ook opengesteld voor de primaire landbouw en visserij. De LNV-voucherregeling komt hiermee te vervallen. Dit is mogelijk wegens verandering in Europees steunkader (tevens is het nu mogelijk een grote voucher aan te vragen, indien de restruimte tot een de-minimisplafond lager is dan € 5000. De voucher wordt dan wel verstrekt, echter voor het bedrag tot aan het plafond). Het wordt mogelijk om een voucher eenmalig in te zetten voor kosten die samenhangen met aanvragen en verkrijgen van een octrooi.

Aanvragen van een voucher is eenvoudig. Ondernemers hoeven alleen een aanvraagformulier in te vullen. Dit is te vinden op www.senternovem.nl/innovatievouchers/formulieren. Er kan slechts één aanvraag tegelijk worden ingediend. Gelet op het grote aantal vouchers is de ervaring, dat er het hele jaar door voldoende vouchers beschikbaar zullen zijn.

Let op!
• Aanvragen die ontvangen worden vóór 20 maart 2008 worden niet in behandeling genomen.
• Kleine vouchers worden niet verstrekt aan ondernemers die:
• op grond van de pilotregelingen 2004 en 2005 reeds een voucher hebben ontvangen of
• op grond van de regeling 2006 en 2007 reeds een kleine of grote voucher hebben ontvangen
• op grond van de Regeling LNV-subsidies reeds een voucher hebben ontvangen

Kijk ook op www.senternovem.nl/innovatievouchers voor meer informatie. Hier staan de benodigde formulieren, de subsidieregeling en toelichting.