Nederlanders steeds actiever op internet

Bron: IJmuider Courant en CBS

Nederlanders zijn steeds actiever op het internet, maar Europees gezien blijven we nog wel wat achter. Dat blijkt uit maandag gepubliceerde cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

In Nederland internetten 11 miljoen mensen, jongeren actiever dan ouderen. Voor het vinden van informatie gebruiken zij bijna allemaal een zoekmachine. Zo’n 86 procent verstuurt geregeld e-mails met bestanden erin. Chatten, nieuwsgroepen bezoeken, mappen delen en bellen via internet zijn een stuk minder populair, ongeveer een op de drie internetters houdt zich daarmee bezig. Twee op de tien Nederlanders ontwerpt zelf webpagina’s.

internet.gif

Vaardigheid Nederlandse internetter middelmatig

Nederlanders gebruiken het internet voor steeds meer activiteiten. Vooral jongeren zijn zeer actief. Vergeleken met andere Europese landen heeft Nederland echter niet zoveel vaardige internetgebruikers.
Vooral zoeken op internet en e-mailen

In Nederland internetten 11 miljoen mensen, Bijna allemaal gebruikten zij in 2007 een zoekmachine om informatie te vinden (95 procent) of verzonden ze e-mails met bijgevoegde bestanden (86 procent). Een veel beperkter deel liet berichten achter op chatrooms en nieuwsgroepen, telefoneerde via internet en deelde mappen om muziek of film uit te wisselen (30 procent). Twee op de tien internetters ontwierpen zelf een webpagina.

Oudere minder vaardig op internet

Oudere internetters van 65 tot 75 jaar ondernemen veel minder activiteiten op het web dan jongeren van 12 tot 25 jaar. Ouderen gebruikten het internet in 2007 vrijwel alleen om informatie op te zoeken of om te e-mailen. Jongeren gebruikten het internet vooral ook voor andere activiteiten als chatten (54 procent), telefoneren via internet (50 procent) of delen van muziek of films (57 procent).
Nederland gemiddeld in hoge internetvaardigheden

In 2007 was één op de zeven Nederlandse internetgebruikers zeer vaardig op het internet. Hoewel het aandeel internetgebruikers met veel vaardigheden in de afgelopen twee jaar is verdubbeld, ligt het maar net iets hoger dan het gemiddelde in de EU. Nederland staat echter wel bovenaan in Europa voor wat betreft voorzieningen om te kunnen internetten.

Ook in onze buurlanden Duitsland en België houdt de ontwikkeling van internetvaardigheden geen gelijke tred met de snelle verspreiding van ICT-voorzieningen. In Estland en Finland daarentegen beschikte meer dan één op de drie internetgebruikers over hoge vaardigheden.

Vaardigheid door zelfstudie

Meer dan 80 procent van de internetgebruikers leert vaardigheden op het internet door te doen. Daarnaast worden twee van de drie internetgebruikers geholpen door familie, vrienden of collega’s. Het volgen van een cursus wordt vooral door internetgebruikers met weinig vaardigheden genoemd.