Huidige situatie PDF/X-1a

Nieuws vanuit de DALTC werkgroep (via Jo Brunenberg door de Ghent PDF workgroup)

GWGlogo.gifMomenteel promoten de grafische organisaties in Nederland en België dat klanten PDF’s aanleveren die voldoen aan de Ghent PDF Workgroup specificaties 1v3. CMBO sluit zich tot op heden met de settings op de website hierbij aan.

Dit betekent:
– gebaseerd op de PDF X-1a standaard ( alleen CMYK, RGB is niet toegestaan)
– geen “live” transparantie in de PDF (die moet al bij het aanmaken van de PDF geflattened worden)
– geen lagen toegestaan
– PDF moet succesvol gepreflight zijn met een GWG compliant applicatie zoals bijv. Enfocus Pitstop (“Certified PDF”)

PDF /X-3
Deze specificatie laat ook RGB beeld toe. De specificatie bestaat al lang maar wordt slechts mondjesmaat toegepast.
(Met name in Duitsland; in Nederland en België niet).
Deze specificatie is binnenkort achterhaald door:

PDF / X-4
Een nieuwe specificatie die onlangs is gepubliceerd.
Deze specificatie heeft als belangrijkste kenmerken:
– live transparantie is toegestaan
– het gebruik van lagen is toegestaan (bijvoorbeeld voor taalwissels)
– naar keuze kan gebruik van ICC gebaseerde kleur (RGB en/of CMYK) worden toegestaan

Verdeeldheid binnen GWG:
Binnen de brancheorganisaties uit de verschillende landen in de Ghent PDF Workgroup zijn de meningen verdeeld over wat de volgende GWG standaard moet worden.
– Sommigen pleiten voor PDF / X-4 met uitsluitend CMYK maar mét toestaan van live transparantie en lagen (België en Nederland).
– Anderen (UK en USA) pleiten ervoor dat ook ICC based kleur (RGB én CMYK) wordt toegestaan waarbij de drukker dan bij het Rippen alle kleurconversies moet doen.
– In de eerstkomende GWG vergaderingen worden deze discussies verder “uitgevochten”. De verwachting is dat pas in 2009 de definitieve keuze wordt gepubliceerd.
– Een mogelijke uitkomst zou kunnen zijn dat er “twee smaken” komen, één voor “CMYK only” en één voor RGB én CMYK waarbij de landenorganisaties zelf kunnen kiezen voor de door hun gewenste richting.

Zie ook de presentatie van Stephan Jaeggi.