Binnenkort in de winkel: Basisboek Crossmedia Concepting

In de beginfase van crossmedia is er veel discussie geweest over wat crossmedia nou eigenlijk betekent. In de voorhoede is de discussie echter al lang geen issue meer. Belangrijker is nu om te kijken naar wat crossmedia voor ons kan betekenen.

De auteurs Indira Reynaert en Daphne Dijkerman gaan er vanuit dat crossmedia vooral een begrip is dat duidt op de veranderende relaties tussen het publiek en de maker, de consument en producent, waarbij crossmedia een middel is om deze nieuwe relatievormen te bewerkstellingen. Hiervoor gaan zij in het boek uit van een aantal speerpunten binnen het crossmedia concept. Dit zijn storytelling, narrativiteit, usability, mediumspecificiteit en relevantie.

Het crossmedia concept onderscheiden zij tussen een transmediaal (autonome) concept en een geïntegreerd (afhankelijk) concept. Beide conceptvormen hebben verschillende invloed op de wijze waarop je communiceert met het publiek. Het onderscheid is dan ook vooral relevant voor de gestelde doelen en doelgroepen en de manier waarop content over verschillende kanalen worden uitgesmeerd.

Met het Basisboek Crossmedia Concepting proberen zij de lezer een voorzet te geven bij het ontwikkelen van crossmedia (entertainment) concepten. De nadruk ligt hierbij in eerste instantie op de veranderende houding van de consument, op de verhoudingen tussen content onderling en in de laatste plaats tussen content en kanalen. Door middel van verhalen (storytelling) en dialogen (communicatie) verspreid over verschillende media, worden bepaalde doelstellingen gehaald. Hiervoor heb je meer kennis nodig over hoe verhalen en vertelstructuren werken. Daarnaast is het van belang om relevante content aan te bieden op een manier dat de consument tevreden is met het resultaat. En als maker probeer je er natuurlijk ook een commercieel succes van te maken.

Titel: Basisboek crossmedia concepting
Auteurs: Indira Reynaert en Daphne Dijkerman
Onder redactie van: Nicoline Fokkema
ISBN: 9789047300885
Uitgeverij: Boom Onderwijs

Geïnitieerd door: Ilse Media
In winkels verwacht: medio november 2008