Met CMBO naar Dubai in 2009

CMBO is van plan om in het voorjaar van 2009 een verkennende trip te organiseren naar Dubai. Deze inspiratietrip staat open voor alle geinteresseerde (media)ondernemers. Naast het opdoen van kennis en inspiratie zijn er ruime mogelijkheden om te netwerken en nieuwe contacten op te doen en voor onderzoek naar lokale partnerships in deze regio.

Het gebied rond de Perzische Golf is zich in razendsnel tempo aan het ontwikkelen. Met name rond Dubai en Abu Dhabi zijn grootschalige projecten te zien op gebied van vastgoed (bijvoorbeeld The World en Palmeiland, Burj-al-Dubai), financiën (Dubai Financial Centre) en kunst (Louvre Abu Dhabi). Als voetnoot is een aantal URLs toegevoegd. Er is een duidelijke verschuiving te zien naar deze regio van diverse invloedrijke factoren. De ontwikkeling die India en China in de afgelopen 20 jaar hebben doorgemaakt wordt de komende 5 jaar in de Golf regio verwacht.
De sterke ontwikkeling van de regio biedt interessante mogelijkheden voor Nederlandse (media)ondernemers. De traditionele outsourcing en offshoring locaties als India en China liggen achter de regio en daardoor is het Golfgebied een interessante springplank naar die landen. Beiden zijn ook al sterk vertegenwoordigd in de Golf.

Reisprogramma
Het reisprogramma neemt 5 tot 6 dagen in beslag, waarbij we de agenda zo efficient mogelijk plannen. De vluchtduur is ongeveer 7 uur, maar veel vluchten gaan in de nacht.
In het programma worden bezoeken opgenomen aan bedrijven die actief zijn op gebied van grafimedia, design, mobiel en internet. Andere mogelijkheden zijn verkenningen op gebied van outsourcing en offshoring.
Een deel van het programma zal niet door de organisatie worden vastgesteld maar willen we in overleg met de deelnemers invullen. Dus je hebt invloed op het programma. Daarnaast organiseren we bijeenkomsten voorafgaand aan en volgend op de reis.

Onderdelen
Netwerken met lokale organisaties, (media) bedrijven en instellingen, een ontmoeting met Nederlandse vertegenwoordiging en ondernemers, ontmoetingen met relevante andere sectoren, zoals vastgoed en recreatie en natuurlijk matchmaking.

Kosten
De precieze kosten zijn nog niet bekend. We willen de interesse peilen bij een grote groep mensen. Indicatief zal een dergelijke reis tussen de EUR 2.000,- en EUR 3.000,- gaan kosten. Belangrijk om te weten is dat de subsidieregelingen voor export per 1 januari 2009 worden verruimd. Vanaf dat moment vallen ook offshoring en outsourcing onder export. De mogelijkheden hiervan m.b.t. deze reis worden nog nader onderzocht.

Deelname
Deelnemen aan deze trip staat open voor (media) ondernemers en geinteresseerden. Wil je eerst meer informatie? Bel dan met Arjen Molendijk, directeur van CMBO (06-51442072) of Peter van Teeseling (06-81369008).
Medio december verwachten we een definitieve beslissing te nemen over de reis.