Ook standaarden voor aanleveren AV commercials

Naast de grafische sector zijn ook andere media segmenten druk doende standaarden te ontwikkelen voor de aanlevering van advertentie materiaal.

spot.pngPer 1 februari kunnen commercials in Nederland via de digitale snelweg worden aangeleverd in plaats van het verzenden van traditionele fysieke tapes. De exploitanten, verenigd in SPOT, hebben medio 2008 de technische specificaties gepubliceerd waaraan de elektronisch geleverde commercials moeten voldoen. Omdat dit een geheel nieuw format is, was ‘een intensieve voorbereiding’ noodzakelijk.

Voordeel van de onderlinge afstemming is dat er nu zowel voor de leveranciers als voor de exploitanten eenduidigheid bestaat over de te hanteren formats en technische details. In een overgangsproces gedurende het afgelopen half jaar konden de postproductiebedrijven geleidelijk aan overstappen op het systeem van elektronisch aanleveren. Daarnaast hebben enkele bedrijven services ontwikkeld voor leveranciers die zelf niet over de geschikte apparatuur of software beschikken.

Bron: AV Job Nieuwsbrief week 6