Vandaag bijeenkomst over mogelijke standaarden in tablet publishing

Al eerder schreef ik een inleiding over de al dan niet zinnige zoektocht naar standaarden voor tablet publishing. Inmiddels is het speelveld behoorlijk gevuld met diverse typen ’tablet-content-applicatie-generatoren’. Toch komt dinsdag 8 maart een kleine groep specialisten uit met name de publiekstijdschriften bijeen om de loep onder al deze tools te leggen en te bezien of een zoektocht naar een standaard de moeite waard is. Wat denkt u?

Onderstaande presentatie vormt het ‘voer’ voor de discussie dinsdag 8 maart 2011, die plaats vindt bij CMBO in Amstelveen.

De subcommittee Crossmedia van de Ghent Work Group (GWG) – België – heeft een enquete uitgezet om meer inzicht te krijgen in de toepassingen van PDF in de wereld van mobiele devices, zoals tablets en ereaders. Juist bij deze dragers loopt men tegen belangrijke belemmeringen op in het bestandsformaat PDF.

Het doel van de subcommittee Crossmedia is om content distributie naar deze platforms in kaart te brengen en om te zien of een nieuwe PDF specificatie noodzakelijk is. Dit onderzoek is wellicht interessant om in te vullen, hetgeen tot en met uiterlijk 10 maart kan worden gedaan. Tijdsduur bedraagt ca. 10 minuten.

1 reactie

  1. Peter Luit op 8 maart 2011 om 07:53

    Het is wel aardig om zo een onderzoek, maar ik denk dat PDF wordt overschat als crossmediale container voor content op tablets. Het is teveel afgeleid van print met daaraan gekoppeld lineair lezen en deadlines om de hele stapel in één keer te publiceren. Kijk naar krantenuitgevers, zij gebruiken doorgaans geen PDF, maar maken hun webcontent geschikt voor tablets op een geheel andere – database gestuurde – manier. Always-on en op maat (indien mogelijk).

    Er zal zeker een bepaalde ruimte zijn voor lineair te lezen producten op tablets zoals boeken, dat kan met PDF en XML varianten zoals ePub. Maar het zal mijns inziens nooit een standaard worden, zoals PDF dat voor print wel is geworden. Ik verwacht dat ook publiekstijdschriften nieuwe toegevoegde waarden gaan ontdekken met 24/7 publishing. Kijk naar de website van Elsevier, die is ook op die manier ontstaan naast print (voor diepgang), de site levert het nieuws van nu. Dat zal met tablets net zo gaan. Wie heeft daar andere visies op?