Vanmiddag SIG over SAAS in de praktijk

Vanmiddag vindt om 4 uur een ‘praktijk SIG’ plaats over het onderwerp Sofware As A Service (SAAS). De bijeenkomst wordt verzorgd door CMBO in samenwerking met Syntens.

Bedoeling is vooral hands-on ervaring op te doen met verschillende SAAS tools. De zogenaamde web gebaseerde applicaties (webapps) ontwikkelen zich in een rap tempo.

In hoofdzaak zijn ze in twee groepen te onderscheiden:

– de stand alone webapps
– de shared webapps

De eerste groep is bedoeld voor het niet noodzakelijk in samenwerking maken, bewerken van documenten. De webapp staat op zichzelf en staat doorgaans wel opslag elders toe, maar niet het delen van het gemaakte document, zodat anderen er naar kunnen kijken en/of de inhoud met versiebeheer zouden kunnen bewerken. Voorbeelden daarvan zijn onder andere:

– Pixlr – een beeldbewerkingsprogramma
– 280slides – een presentatie programma.

De tweede groep is vooral ingericht op samenwerken. Dit is een snel groeiende groep. Bekendste voorbeeld is GoogleDocs, waar je tekst, spreadsheets en presentaties kunt maken, centraal opslaan bij Google en samen in kunt werken met controle op versies.
Andere voorbeelden zijn:

– MindMeister – samen maken en bewerken van mindmaps
– Photoshop.com – een initiatief van Adobe (minder functies dan Pixlr, maar wel veel meer gericht op samenwerking)
– ProofHQ – on-line maken van proeven
– Lovelycharts – on-line maken van diagrammen
– Conceptshare – het samen maken van concepten
– Gatbackboard – accoord geven op gemaakte voorstellen
– Aviary – creatieve beeldbewerking

We zullen een aantal van deze applicaties daadwerkelijk zelf hands-on gaan bekijken en vooral zien hoe samenwerking met deze applicaties mogelijk wordt gemaakt. We zullen tevens kijken naar het businessmodel achter SAAS en op welke niveaus de verschillende applicaties worden aangeboden.

De bijeenkomst begint om 16:00 bij Syntens in Rijswijk. De inhoud wordt verzorgd door Peter Luit in opdracht van CMBO.