Apple, Google en Twitter

Een onderzoek naar de connecties tussen Google en Apple? Waar zal dat toe leiden? Als de Amerikaanse overheid niet wil dat bestuurders in verschillende bedrijven topposities bekleden, had zij al veel eerder kunnen ingrijpen.

apple.jpegEric Schmidt, topman van Google, zit inderdaad ook in het bestuur van Apple. En ook Arthur Levinson maakt deel uit van de top van beide bedrijven. De Amerikaanse wetgeving omtrent ‘mededingingswetten’ zegt dat niemand in raden van bestuur van twee bedrijven mag zitten. Schmidt trad al in 2006 toe tot de raad van bestuur van Apple. Waarom dan nu pas een onderzoek? Het is daarnaast opvallend dat Schmidt nu ook Obama’s adviseur is op technologie gebied.

google.pngIn hoeverre zijn Apple en Google nu aanvullend of juist elkaar concurrenten? Apple beweegt zich nauwelijks in sociale netwerken. Het is daarom wel opvallend, dat Apple juist in deze periode belangstelling toont voor Twitter. Google beweegt zich natuurlijk op diverse terreinen die te maken hebben met zoeken, rangschikken en delen via het web. De echte concurrentie is hooguit te vinden in de besturingssystemen voor mobiele telefonie: Android van Google en Mac OS X van Apple voor de iPhone.

twitter.jpegQua cultuur zouden Apple en Google wel bij elkaar passen. Beide bedrijven hebben een hip imago en er werken veel jonge hoog opgeleide mensen. De plannen van Apple om Twitter over te nemen, wijzen een beetje in een veranderende richting van Apple. Natuurlijk biedt Apple met iTunes een belangrijke on-line service aan, maar verder doet het bedrijf nauwelijks iets op dit gebied. De onlangs verschenen on-line versie van iWorks en ook MobileMe is slechts een druppel op een gloeiende plaat qua wereldwijde omvang op het gebied van on-line samenwerken.

Of een poging tot een overname van Twitter ook een verdere toenadering is richting Google, is misschien wel de drijfveer van de Amerikaanse overheid de huidige ‘verkering’ van Apple en Google onder de loep te nemen. Zou de krediet crisis de drijfveer zijn van alle partijen in dit spel?