Kranten vol met rapport over kranten

Het zal geen enkel landelijk en lokaal dagblad zijn ontgaan, gisteren werd het rapport ‘Innovatie en Toekomst Pers – De volgende editie’ overhandigd aan Minister Plasterk door commissie voorzitter Elco Brinkman.

brinkman.pngGisteren werden al verschillende adviezen in de loop van de ochtend bekend tijdens het Mediapark Jaarcongres 2009. De 8 miljoen die Plasterk beschikbaar lijkt te hebben, zullen naar alle waarschijnlijkheid nog lang op de bankrekening van het Ministerie blijven staan.

Ondanks de erkenning van alle problemen in de sector zijn lang niet alle dagbladen bereid om steun van de overheid te zien als belangrijkste redmiddel voor de branche in zijn geheel. Dat kan volgens mij met 8 miljoen euro ook niet. Met dat geld is amper het voortbestaan van één van de grote landelijke uitgevers te garanderen. Met 8 miljoen zijn hooguit wat aardige innovatie projecten op te starten, maar de huidige economische tegenslagen, die de kranten hard treffen, zijn er niet mee weg te werken.

NRC liet gisteren in NOVA al weten dat zij al helemaal geen steun willen, ondanks het feit dat zij in hun krant berichtten dat het rapport (PDF) door de branche positief werd ontvangen. Het gaat NRC kennelijk redelijk voor de wind. Met NRC Next is in een tijdperk waarin gratis kranten de overhand leken te hebben, toch een betaalde krant neergezet, die samen met NRC Handelsblad positieve cijfers genereert, alhoewel niet duidelijk is waar precies de winst zit.

Het veranderende media consumptie gedrag is naast de kredietcrisis een meer structurele oorzaak van de afname van de belangstelling voor de krant. Alleen de vergrijzing kan de oplagen nog enigszins in stand houden voor de 50-plussers die het papieren medium gewend zijn en uit gewoonte hun abonnementen massaal aanhouden.

Ondanks het feit dat vrijwel alle landelijke en lokale dagbladen een hele pagina hebben kunnen vullen met alle voors en tegens van het verschenen rapport, is het vooral belangrijk dat de uitgevers zichzelf opnieuw uitvinden. Zowel op het gebied van de verschillen tussen professionele crossmediale journalistiek in verhouding tot burger journalistiek en de productie en ditributie van deze content. Verschillende buitenlandse kranten met een lange historie hebben hun deuren al moeten sluiten. eRaeders zouden een redmiddel kunnen zijn, verschillende kranten doen momenteel onderzoek naar het mogelijke effect van eReaders, maar de prijs per apparaat zou op 100 euro moeten liggen, alvorens dit apparaat massaal kan doorbreken ter vervanginging van papier.

Overigens bleek gisteren tijdens het Mediapark Jaarcongres toch ook weer dat velen niet weten dat papier helemaal niet zorgt voor massale ontbossing. 80% van de huidige papier consumptie komt al uit reclycling van oud papier en 20% wordt geproduceerd vanuit bossen die er speciaal voor ontwikkeld worden. Maar dat neemt niet weg dat de productiekosten en distributiekosten hoog zijn, zodat de eReader wat dat betreft zeer welkom zou zijn. Misschien dat die 8 miljoen hierin zijn weg wel zal vinden. TNO voert momenteel een onderzoek uit naar eReaders en kan zeker wat extra geld gebruiken. Doel is dan wel dat TNO zijn onderzoek opengooit, tot nu toe is het vooral een gesloten onderzoek van een aantal insiders die met beperkte middelen vooral voor eigen doelen de effecten onderzoekt van eReaders.