HOI cijfers Q3: Kleinste landelijke dagbladen stabiel of licht groeiend, rest dalend

Uit de HOI cijfers over de afgelopen drie jaar blijkt dat vooral de kleinere landelijke dagbladen het minst last hebben van economische turbulenties. Telegraaf, Volkskrant, NRC en AD zijn structurele dalers, Trouw, NRC Next en FD laten stabiliteit of zelfs een groei zien.

HOI.jpgDat blijkt uit de laatste cijfers die deze week door HOI zijn gepubliceerd met betrekking tot het laatste kwartaal van afgelopen jaar. Het lijkt dat er enige afvlakking in de daling gaat ontstaan, maar van herstel is absoluut geen sprake. Daarnaast wordt de groei voor NRC Next grotendeel ‘gecompenseerd’ door het verlies van NRC Handelsblad. In het eerste kwartaal van dit jaar zal moeten blijken of de totale ‘brand-restyling’ een ommekeer teweeg kan brengen voor het enige landelijke avondblad. Het AD kende de sterkste daling over de afgelopen 3 jaar en zal zich straks onder de Persgroep opnieuw moeten gaan bewijzen.

Kijk hier voor de gedetailleerde cijfers van het afgelopen kwartaal.