Belangrijkste cijfers onderzoek PwC: Entertainment & Media Outlook towards 2011

Inmiddels is het volledige rapport beschikbaar en kan weer volop gecijferd worden met alle afzonderlijke media & entertainment cijfers van de afgelopen- en voor komende jaren. Hieronder de belangrijkste tabellen uit de samenvatting.

pwc1.png

Zowel in advertentie uitgaven als ik eindgebruikers uitgaven, zijn weer aardige groeicijfers te bespeuren, die al vanaf 2005 werden ingezet.

pwc2.png

Vrijwel alle sectoren herstellen, muziek maakt een belangrijkse verschuiving door richting on-line, maar groeit minder hard dan de afname van de CD verkoop. Internet ziet zijn ‘double-digit’ groeicijfers afnemen, terwijl kranten en tijdschriften zich langzaam herstellen. Ook bij boeken lijkt van ontlezing geen sprake te zijn.

pwc3.png

De afname van de totale groei van internet zit voorar in de afname van de kosten voor de eindgebruiker, de advertentie inkomsten laten nog steeds de sterktste groei zien ten opzichte van alle andere media kanalen, maar vlakt wel iets af.

pwc4.png

Kranten laten de matigste groei (maar er is weer groei) percentages zien ten aanzien van abonnementen en losse verkoop, gevolgd door tijdschriften. Televisie en internet groeien aanzienlijk sterker.