Omroepen weer ouderwets ’terug’ naar eigen identiteit

ned123.pngDat de programma’s NOVA, Netwerk en Sportjournaal populair zijn, maakt de leiding van de publieke tv-netten kennelijk niets uit. De wens van de afzonderlijke omroepen om meer ‘eigen’ identiteit in haar programma’s te integreren wordt gehonoreerd.

Hoezo leden, hoezo invloed, wanneer je thuis een omroepblaadje ontvangt en dan dus kennelijk ‘lid’ bent van een vereniging? NOVA wordt verzorgd door NPS en de VARA, Netwerk door de EO en de NCVRV. Hebben de leden over deze signatuur geklaagd? Bij mijn weten niet. Waren de kijkcijfers slecht? Nooit wat van gezien.

In plaats van NOVA komt op dat tijdstip een nog naamloos ‘nieuwsuur’ van 50 minuten, verzorgd door de ledenloze omroepen NOS en NPS. Centraal staan Den Haag en Brussel, dus veel politiek, geïntegreerd met het huidige Sportjournaal. Het is nog niet bekend wie het programma gaat/gaan presenteren.

Volgens Gerard Timmer, directeur van de Nederlandse Publieke Omroep, is gestreefd naar wat hij noemt ‘een kruidige mix’ die de plurifomiteit ten goede komt. Elke zender wil zich meer gaan profileren met een eigen signatuur en identiteit en meer duidelijkheid in de ‘uitersten’ van de bestaande omroepen. De KRO heeft zelfs de oude titel ‘Brandpunt‘ uit het stof gehaald en zegt daarmee meer onderzoeksjournalistiek neer te willen zetten.

Zetten we met deze stappen nu koers in de goede richting of is dit een doodlopende weg? Lachen de commerciële omroepen om deze keuzes of voelen ze zich meer bedreigd? Is dit nu de vernieuwing van de publieke omroepen die Plasterk voor ogen heeft? Is de komst van PowNed en WNL (Wakker Nederland) de aanleiding voor deze stappen? Jagen de omroepen de kijkers weg richting internet, waar we als kijker niets meer opgelegd krijgen? Wie reageert?

Lees ook de mening van Paul Witteman bij Joop.