Topmensen New York Times over betaalde on-line content

De New York Times trekt nogal wat belangstelling van krantenuitgevers wereldwijd. De visie is de basis voor de discussie die uitgevers momenteel voeren om bepaalde delen van website achter ‘pay-walls’ te zetten. Wereldwijd zijn de uitgevers er nog niet uit. Het ‘conflict’ tussen inkomsten van lezers en adverteerders heeft niet één antwoord.

Uitgevers zoeken mijn inziens teveel op zoek naar één antwoord, maar ik geloof niet meer in één antwoord. Voor elke situatie, waarin uitgever, adverteerders en lezers in een bepaalde verhouding met elkaar omgaan, is er weer een nieuw businessmodel. Het zogenaamde ‘metered’ model biedt wat meer vrijheid dan alleen maar een pay-wall plaatsen achter alle content. Maar op het hele web zijn de discussies rondom dit onderwerp nogal eenzijdig. De uitgever kijkt in zijn zoektocht naar oplossingen veel te weinig naar de mogelijkheden samen met de adverteerders op te trekken en vinden nog veel te vaak dat zij ‘in-control’ zijn ten aanzien van de media consumptie door de uiteindelijke lezer.

Ook in onderstaande film wordt er maar weinig aandacht besteed aan de relatie met de adverteerder en lezer. Maar is het bekijken zeker waard.

40 minuten…….