Twitter account ‘GrafischWeekbl’ is nep

Uitgever RAI Langfords heeft geen enkele verbinding met het op 3 maart aangemaakte account ‘GrafischWeekbl’. Ook het account KVGO blijkt niet van het KVGO te zijn. Iemand schept er kennelijk genoegen in nep accounts aan te maken binnen de grafische branche.

gwtwitter.pngHet blijkt inderdaad kinderlijk eenvoudig nep-accounts aan te maken binnen Twitter. Er is geen enkele controle op de juistheid van de ingevoerde gegevens. De makers van deze accounts schromen er ook niet voor officieel rechthebbend beeldmateriaal te gebruiken.

gwspam.pngIn de komende dagen zal worden uitgezocht in hoeverre de eigenaren van deze accounts kunnen worden getraceerd en mogelijk worden aangesproken op hun ongewenste gedrag. Het is opvallend dat het account ‘GrafischWeekbl‘ zelf niemand volgt. De maker van het nepaccount slaagde er niet in ‘gw’ te registreren, daar dit account al toebehoorde aan Glenn Walker een webdesigner uit Boston. Het Grafisch Weekblad zou zelf nooit de volledige naam registreren bij Twitter – zelfs het aantal karakters in te lang, omdat de uitgever juist werkt met de titel GW.

Ook zijn zinnen als ‘De gezamenlijke omzet van de grafische sector is vorig jaar zwaar ingezakt’ of ‘De bedrijfstak krijgt harde klappen. De omzet is fors ingezakt en het aantal arbeidsplaatsen behoorlijk verminderd’ redactioneel gezien onvolledig en zouden nooit door de redactie op deze manier worden gepubliceerd.

Bij het KVGO account staat in slechts één tweet dat het account is gereserveerd voor toekomstig gebruik. Volgens grafische ingewijden op Twitter is ook dit account nep. Of de maker van dit account geld wil verdienen aan een mogelijke verkoop, is (nog) niet duidelijk

In de tussentijd is het gewenst het ‘GrafischWeekbl’ account de status ‘block & report for spam’ te geven vanuit de verschillende twitter clients of vanaf de website.

Lees ook bij GW.

1 reactie

  1. Peter Luit op 5 maart 2010 om 13:40

    Vandaag is het KVGO account overgedragen aan het KVGO. Door mijn tussenkomst is de onnodige verwarring rondom de motieven weggewerkt.