Oudere Content Management Systemen integreren lastig met social media gereedschappen

Marketing- en communicatie afdelingen van bedrijven en instellingen hebben nogal eens te kampen met gesloten structuren van wat oudere content management systemen, wat een integraal beleid op het gebied van social media in de weg staat.

De relevantie van een website onder de loep in het licht van social media

ICT afdelingen en hun leveranciers zijn vaak de ’tegenspelers’ om een modern communicatiebeleid te ontwikkelen, waardoor het aanmaken van wat accounts op verschillende sociale netwerken slechts op zichzelf staat. Het samenwerkende effect wordt niet bereikt als de social media kanalen geen intergraal onderdeel vormen binnen het bestaande CMS.

Het zit al heel vaak in heel kleine ‘onvolkomenheden’ met grote gevolgen, zoals de onmogelijkheid content te embedden. Filmpjes, foto’s, presentaties en documenten, die tegenwoordig massaal worden ge-upload in daarvoor bestemde sociale omgevingen kunnen in moderne CMS’en makkelijk geïntegreerd worden, zodat zonder de eigen servers te belasten, de content indirect geconsumeerd kan worden.

cms.gifDe overstap naar een nieuw CMS is doorgaans ingrijpend. Vooral op het gebied van conversie van de bestaande omgeving. In de afgelopen jaren zijn veel CMS’en een opeenstappeling geworden van aan elkaar ‘geplakte’ modules, waardoor de structuur binnen databases veelal een zoekplaatje is geworden. Door het ook nog eens ontbreken van een strikte metadatering, wordt een ombouw naar een nieuw CMS een intensieve en vaak handmatige klus met nogal wat financiële gevolgen. En dat terwijl de huidige CMS omgevingen zelf alleen maar in prijs zijn gedaald of zelfs als opensource beschikbaar zijn.

Een sluitend advies is in algemene zin niet echt te geven. Integratie van social media gereedschappen is geen ‘moeten’, maar wordt door bezoekers tegenwoordig bijna wel als heel normaal ervaren. Relevantie en interactie zijn de sleutelwoorden waarop een media consument (on)bewust haar/zijn selectie maakt. Geslotenheid wordt dan als irrelevant afgedaan en resulteert in lagere bezoekersaantallen en een kortere aanwezigheid.