Opmars social media goeroes niet te stuiten

Beeld afkomstig van: http://www.handboekonlinemarketing.nl/

• Heel veel aanbiedingen van trainingen, die gemakkelijk met enig inzicht zelf door ‘learning by doing’ kunnen worden overgeslagen
• Ook crossmedia wordt steeds vaker ‘afgedaan’ als een ‘cursusje’ van drie avonden, waarin ‘expertlevels’ worden aangeboden
• Aandacht blijft ‘gewoon’ mensenwerk

De grote merken rukken op, ontdekken allemaal het kennelijk ontwikkelde belang van ‘likes’. Lang niet alle bedrijven maken een fanpage of Facebook. Nee, er is nog geen lijst van ‘objectieve afwegingen’, iedereen ontwikkeld daarbinnen een eigen waarheid. Die eigen waarheden zijn een bron van inspiratie voor iedereen die al dan niet onder invloed van de huidige economische crisis social media omarmt en al snel met een van een QR code voorzien visitekaartje zich het beroep aanmeet van ‘social media expert’.

Advies, workshops, lezingen en allerhande trainingen worden aangeboden vanaf het aanmaken van een Twitter account tot en met het ontwikkelen van een integraal social media beleid. Daarnaast volop aandacht om social media in te zetten als kanaal voor het stimuleren van verkoop of op zijn minst een aanjager voor meer prospects.
Het aantal ‘vriendverzoeken’ welke ik de afgelopen maanden heb mogen ontvangen van mensen die hun geluk zoeken in het social media landschap overstijgt vrijwel elke andere beroepsgroep binnen het media landschap. Het is de vraag in hoeverre opdrachtgevers een dergelijke opmars serieus nemen en daarbinnen hun keuzes kunnen maken. Vooral MKB bedrijven zien vaak door de bomen het bos niet niet meer. Niet alleen binnen de social media kanalen zelf, maar ook binnen het oerwoud aan experts.

Voor mij staat echter één aspect vast, welke mijns inziens vaak door de ‘jonge’ generatie social media experts wordt vergeten. Social media hoort deel uit te maken van de gehele crossmediale mix aan kanalen (vorm en inhoud), die een onderneming ter beschikking staat. Dus print, het web, mobiel, radio, televisie en ‘word of mouth’. Daarbinnen is een plaats voor social media, met al dan niet onderlinge verbindingen, die versterkend werken op de doelstellingen van binnen het communicatiebeleid. En dat vergt meer dan alleen kennis van Facebook apps, Twitter koppelingen en LinkedIn API’s. Het gaat immers om het verkrijgen van aandacht. Aandacht die zover gaat dat deze resulteert in een prettige onderlinge relatie. En dat heeft maar weinig te maken met het aantal ‘likes’ welke een bedrijf scoort op een fanpagina.