Hoe kijken een kleine 800 journalisten wereldwijd tegen hun eigen wereld aan?

Journalisten in kranten- en tijdschriften omgevingen zijn een apart type auteurs. Ze werken onder tijdsdruk, vinden daardoor dat de kwaliteit omlaag gaat, hebben minder lol in hun werk en oude media als print hebben hun glotie verloren. Dat zijn de belangrijkste conclusies van het jaarlijkse onderzoek uitgevoerd door Oriella ‘digital journalism study’.

25% van de uitgevers zoekt naar verdienmodellen voor on-line content

oriella.jpgToch wil de onderzoeker de journalistiek niet ten grave dragen. Uit het onderzoek bleek dat dit jaar het optimisme weer toeneemt. Oriella PR sprak met een kleine 800 journalisten uit 15 landen. Pakweg de helft van de bij kranten, radio- of televisiezenders werkende journalisten beweerde het einde van hun ‘kanaal’ te zien aankomen en in één op de zes gevallen was dat reeds gebeurd. De weg naar ‘on-line’ only is kennelijk de enige mogelijkheid voor veel uitgevers, maar ook daar is het verdienmodel in veel gevallen niet klaar om de overgebleven – lagere – kosten toch te dekken.

Enkele conclusies uit het onderzoek op een rij

– 44% verwacht dat printmedia in de komende jaren enorm zal afnemen, vorig jaar beweerde 60% nog dat dat het geval zou zijn.
– 43% zegt dat het gebrek aan voldoende financieel rendement de kwaliteit van de journalistiek verder zal aantasten
– Over het algemeen verwachten de journalisten dat de inkomsten uit advertenteis dit jaar met 10% zullen afnemen, iets minder in vergelijking tot het onderzoek van vorig jaar
– 46% verwacht meer te moeten produceren
– 30% zegt daarvoor langer tot veel langer te moeten werken
– 28% vindt dat ze daardoor veel te weinig tijd hebben om echte research te doen, hetgeen de kwaliteit negatief beïnvloedt

Slechte zaken

– Journalisten produceren steeds minder video, door lagere budgetten en druk op snelheid.
– Het aantal nieuwssites met video bedroeg in 2009 ca. 50%, nu ligt dat percentage op ca. 39%
– Blogs en discussie platforms worden in 2010 ook aanzienlijk minder gebruikt in vergelijking tot 2009, veroorzaakt door dezelfde redenen
– Een wat lastig onderzoekspunt betrof de aanlevering van multimediale content, 75% zegt een e-mailtje met wat basistekst voldoende te vinden, terwijl slechts 50% geïnteresseerd is in aangeleverd digitaal foto materiaal

Goede zaken

– Slechts 14% van de journalisten is echt negatief over het voortbestaan van traditionele media, terwijl 40% juist denkt dat het web nieuwe kansen biedt.
– Twitter groeit gestaag bij de journalisten en groeide met 6% tot 41% van de uitgaven
– Smartphones worden steeds belangrijker voor uitgevers. 20% van de uitgevers biedt een mobiele app voor hun lezers
– 25% van de uitgevers doet onderzoek naar betaalmodellen voor on-line content (mobiel en web), mede ingegeven door de komst van de iPad
– 79% van de journalisten vindt de eigen kwaliteit hoog en 84% vindt het werk ook nog leuk
– De meest optimistische journalsiten omarmen technologie vooral als een hulpmiddel om die kwaliteit en lol van het werk te verhogen.

1 reactie

  1. Marco op 8 juli 2010 om 10:32

    “79% van de journalisten vindt de eigen kwaliteit hoog”
    Hmm. Ik ervaar dat zelf niet zo als ik een krant open sla. Er komt nogal wat nieuws 1 op 1 van Reuters. Op zich niet erg maar ik lees dan in een krant ook graag de onderbouwing, diepgang en eigen mening. Voor Reuters-nieuws is er wel nu.nl. Diepgang, eigen ervaringen en eigen analyses. Dát waardeer ik in een krant. Helaas zie je dat nou net bijna nergens. Is ook lastig voor een journalist, want het vereist een eigen standpunt. Veel journalisten zijn liever “neutraal”…