Kleine MKB bedrijven en winkeliers snappen niets van on-line advertentie tarieven

Uitgevers slingeren tarieven de wereld in, die door hun klanten niet worden begrepen. Dat is de conclusie van een onderzoek onder ca. 200 winkeliers en kleinere MKB bedrijven in de Velsense regio, waar Nieuwsmarkt een onderzoek uitvoerde in het kader van een subsidieprogramma van het Stimuleringsfonds voor de Pers.

Uitgevers laten veel geld liggen in het kleinere MKB segment
Mobiel adverteren wordt vrijwel niet actief verkocht

onderzoek.jpegNog losstaand van het medium begrijpen veel ondernemers niets van enerzijds de complexiteit en anderzijds de willekeur van tarieven. Ook zijn de verschillen in de wijze van aanbieden erg groot. Uitgevers hebben vaak zeer verschillende verkoop kwaliteiten in huis.

De één biedt een kwart krantenpagina aan voor een bepaalde prijs en rekent 5% extra voor een klein bannertje op de website. De ander komt met een onbegrijpbaar CPM tarief (kosten per 1000 keer kijken op een advertentie op het web). ‘Gelokt worden door een laag tarief is leuk, maar je hebt werkelijk geen idee wat je uiteindelijk per maand gaat betalen’, was een veel gehoorde opmerking, vooral onder winkeliers.

Het is ook opvallend dat lokale winkeliers nauwelijks terug te vinden zijn in portals van lokale en regionale kranten uitgevers. Vaak zie je daar de kennelijk ‘doorgeplaatste’ advertenties staan van grote telecom bedrijven, banken, verzekeraars en reisorganisaties. Vooral die laatste groep betaalt erg veel aan bijvoorbeeld Google voor de doorklik op woorden als ‘zomervakantie’.

Winkeliers die al helemaal niet adverteren, zijn geen enkel tarief gewend. Zij schrikken zelfs van een bannerprijs van 20 euro per maand op de homepage van een lokale website. Uit het onderzoek bleek vooral dat men graag lokaal wil adverteren, zonder dat er vergelijkbare advertenties te zien zijn van vergelijkbare winkels uit omliggende gemeentes.

In die zin sluiten deze conclusies aan bij het initiatief van sommige uitgevers zich op hyperlokaal gebied te gaan begeven. Ook Nieuwsmarkt is met zo een initiatief gestart in de gemeente Velsen en dat slaat aan.

Adverteerders blijken echter meer te verwachten dan alleen een plekje met pixels. Het aanbod omkeren doet wonderen. Uit het onderzoek bleek dat winkeliers best wel regelmatig persberichten sturen naar lokale kranten en weekbladen. Een vriendelijk terugbellende advrtentie afdeling zegt dan dat het artikel geplaatst kan worden, wanneer ook een advertentie wordt geplaatst. Dat blijkt vooral ergenis te wekken. Het aanbod op voorhand geven, door advertentieruimte te verkopen en redactionele ruimte aan te bieden werkt wel. Op een enkele ondernemer na, bleek iedereen deze ‘oplossing’ charmant te vinden. De drempel om te adverteren wordt verlaagd, doordat er meerwaarde wordt geboden om de adverteerder een publicatieplatform te geven met berichten die relevant zijn voor haar/zijn doelgroep.

Op mobiel gebied is nauwelijks iets bekend bij MKB bedrijven en winkeliers. Ook hier voeren de grotere bedrijven de boventoon. Nader onderzoek bij landelijke adverteerders zal moeten uitwijzen in hoeverre deze bedrijven ook daadwerkelijk betalen voor de nu nog spaarzaam verschijnende banners op mobiel.

Een onderzoek naar de koppeling tussen reclame en relevante inhoud van die boodschap moet nog worden opgestart. Juist in dat segment denkt Nieuwsmarkt met nieuwe concepten te scoren bij niet alleen de grote adverteerders, maar juist ook bij de MKB bedrijven en zelfs de retail sector.

1 reactie

  1. Willem Bontrup op 30 augustus 2010 om 15:54

    Goed artikel. Ik denk dat er nog een hele slag te slaan is om deze mkb bedrijven actief te krijgen op het net, maar vroeg of laat zullen we dit wel actief gaan gebruiken. Mede omdat je het allemaal zo kunt meten hoe goed je “campagne” loopt.