NRC druk met nieuwe website

nrc_nl.pngHet artikel welke de 13e op de nieuwe website van NRC werd geplaatst over de te volgen koers op het web heeft ruim 1000 reacties opgeleverd. Ernst-Jan Pfauth gaf uitleg over de wijze waarop NRC vormgeeft aan de combinatie web, iPad en print.

• NRC durft gesprek met ‘klant’ aan te gaan

Hij stelt het in één van zijn opmerkingen zo: ‘Op nrc.nl plaatsen we daar constant korte updates over, met snelle duiding. We stoppen met krantje spelen op het web: voor het complete achtergrondverhaal van 1.200 woorden pakt u de krant of iPad.’

Ik begrijp niet helemaal wat hij bedoelt met ‘snelle duiding’, maar neem aan dat er redactioneel gezien ergens een ontkoppelpunt wordt gevormd tussen het neerzetten van een nieuwsfeit en de daarachter liggende achtergronden. Nieuw is het ‘afspeuren’ van het web naar nieuws van andere bronnen, welke in de rechterkolom van de site worden geplaatst. Veel klachten over de vormgeving, dat kan inderdaad beter, maar de eerste stap is gezet, volgens mij een juiste keuze, maar het laat zien dat NRC de concurrentie aangaat met opinie weekbladen en dus niet meer met andere dagbladen. Wanneer zal de keuze komen dat NRC niet 6 keer per week in print verschijnt, maar bijvoorbeeld 3 keer. Wanneer hebben we tijd voor diepgang en duiding?

Ik denk persoonlijk dat Ernst-Jan Pfauth er ook goed aan zou doen iets te publiceren over de financiële overwegingen die hieraan ten grondslag hebben gelegen. Het publiek realiseer zich te weinig dat de verhoudingen tussen uitgevers, adverteerders en consumenten een ander financieel krachtenveld vormen ten gevolge van economische- en technologische ontwikkelingen.

We betalen voor muziek, films, games en applicaties. De fouten die uitgevers tot in het recente verleden hebben gemaakt om tekst en beeld gratis weg te geven, moeten worden terug gedraaid. Ja, dat doet pijn, maar maak het de ‘klant’ duidelijk, tenminste als de ‘klant’ een klant is en dus ook wil betalen voor hetgeen wordt verkocht.